KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 2 marca, 2024   I   09:01:00 PM EST   I   Halszki, Heleny, Karola
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Polska TV w USA

Krajowa koncesja stacji TVN24 wygasa już za kilka dni

Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050     20 września, 2021

Krajowa koncesja stacji TVN24 wygasa już za kilka dni
Headquarters of the private television station TVN. The owner of TVN is the American group Discovery Communications. Foto: Grand Warszawski

Polska 2050 wzywa KRRiT do wypełnienia ustawowych obowiązków i przedłużenia koncesję TVN24. Krajowa koncesja tej stacji wygasa już za sześć dni.

„Przewodniczącemu KRRiT Witoldowi Kołodziejskiemu wysłaliśmy pismo, w którym wzywamy, by Rada zrealizowała obowiązki i rozpatrzyła wreszcie wniosek o przedłużenie koncesji stacji TVN24. Wiemy, że KRRiT ma jutro zajmować się tą sprawą. Oczekujemy, że KRRiT zrobi to, co do niej należy” – mówił podczas poniedziałkowej konferencji w Sejmie wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska 2050 Michał Kobosko.

Działacz Polski 2050 podkreślił, że nie ma żadnych powodów, aby ta koncesja nie została prolongowana. „Nie musimy chyba tłumaczyć, jak istotną rolę odgrywa pluralizm mediów w polskiej demokracji. Jak ważne jest to, by pluralistyczne media funkcjonały, aby pełniły rolę kontrolną wobec władzy publicznej” – mówił Michał Kobosko.

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń podkreślił, że ustawa o KRRiT mówi wyraźnie, że proces przedłużania koncesji powinien być płynny. „Zgodnie z art. 35a ustawy o KRRiT wniosek o przedłużenie koncesji koncesjonariusz powinien złożyć nie później niż 12 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Nadawca TVN24 spełnił ten warunek. Stosowny wniosek wysłał, a na jego rozpatrzenie czeka już 18 miesięcy” – mówił Mirosław Suchoń.

Poseł Polski 2050 zauważył, że inny artykuł ustawy o KRRiT – art. 38 – wyraźnie stanowi, że koncesję można odebrać tylko w ściśle określonych przypadkach, np. gdy koncesjonariusz ma prawomocne orzeczenie sądu zakazujące rozpowszechniania programu, rażąco narusza warunki ustawy lub koncesji lub zagraża bezpieczeństwu.

„Żadna z tych okoliczności nie wystąpiła. Mimo to wciąż nie ma decyzji o przedłużeniu koncesji TVN24. Inni nadawcy czekają od pięciu do 12 miesięcy, a TVN24 już 18” – mówił Mirosław Suchoń.

W jego ocenie można z tego wnioskować, że proces przedłużania koncesji jest sztucznie wydłużany.

„Może to oznaczać popełnienie przestępstwa przez członków KRRiT, to rażące naruszenie ustawy o KRRiT i Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na art. 231 Kodeksu Karnego, który mówi, iż funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – mówił Mirosław Suchoń.

Michał Kobosko zauważył, że sprawa ma również charakter międzynarodowy, bo kontrolowana przez PiS KRRiT poszła na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, dyskryminując flagową inwestycję amerykańską.

„Przez to wszystko Polska zaczyna być postrzegana na świecie jako kraj dużego ryzyka inwestycyjnego. To bardzo groźne dla naszej gospodarki” - mówił Michał Kobosko.

W jego ocenie próba wyeliminowania TVN24 to nie jest jedyny przejaw ograniczania wolności mediów w Polsce. „Mamy już podporządkowane władzy gazety regionalne i lokalne koncernu Polska Press, które kupiła państwowa spółka Orlen. Teraz słychać o planach przejęcia dziennika „Rzeczpospolita” przez kontrolowaną przez Skarb Państwa grupę PZU” – mówił Michał Kobosko.