KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 23 kwietnia, 2024   I   12:45:43 AM EST   I   Ilony, Jerzego, Wojciecha
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Zdrowie i uroda

Wpływ urazu mózgu na wartość sprawy prawnej w kontekście długotrwałych konsekwencji zdrowotnych

Dariusz J. Nasiek, MD - biegły sądowy, specjalista anestezjolog, specjalista leczenia bólu
07 listopada, 2023

Wpływ urazu mózgu na wartość sprawy prawnej w kontekście długotrwałych konsekwencji zdrowotnych

Obecność długotrwałych konsekwencji zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko demencji i skrócona długość życia, znacząco wpływa na złożoność i potencjalną wartość sprawy związanej z urazem mózgu (TBI). Przyjrzyjmy się tym kwestiom bliżej.

Zwiększone ryzyko demencji

Badania, w tym badanie opublikowane w czasopiśmie Lancet Psychiatry, wskazują, że osoba z TBI ma 2,3 do 4 razy większe ryzyko zachorowania na demencję pourazową. To poważna i przewlekła choroba, która wymaga długotrwałej, często do końca życia, opieki i może prowadzić do znacznych kosztów medycznych. Jeśli powód jest młody, może to oznaczać dekady kosztownej opieki. Pod względem finansowym, według raportu Alzheimer's Association z 2020 roku, przeciętny koszt opieki na całe życie dla osoby z demencją szacuje się na $350,174. To nie uwzględnia potencjalnych utraconych zarobków członków rodziny, którzy mogą pełnić rolę opiekunów.

Skrócona długość życia

Redukcja o 9 lat przewidywanej długości życia, jak wskazuje badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of Neurotrauma, to kolejny istotny czynnik. To potencjalnie może prowadzić do wyższego roszczenia z tytułu utraty przyjemności z życia lub utraty konsorcjum, oprócz zwiększenia wartości przyszłych wydatków medycznych i utraconych zarobków. Obliczenia w tym przypadku byłyby skomplikowane i zależałyby głównie od wieku powoda, jego zawodu, przeciętnego dochodu przez całe życie i innych osobistych czynników.

Pogorszenie szkód

Zwiększone ryzyko demencji i skrócona długość życia mogą również potencjalnie pogorszyć szkody z tytułu bólu i cierpienia. Choć te szkody są bardziej subiektywne, są one równie realne i istotne. Biorąc pod uwagę poważny wpływ demencji i krótszego życia na życie osoby, ława przysięgłych może przyznać znaczną rekompensatę za te szkody niemajątkowe.

Biorąc to pod uwagę, wartość sprawy prawnej dokumentującej TBI może być znacznie wyższa niż początkowo oszacowano.

Nasiek, Dariusz, MD, Leczenie powypadkowe

Bolu leczenie

185 Grand Avenue
Englewood, NJ

tel: Zadzwoń klikając na tel. 973-773-7730 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki