KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 7 marca, 2021   I   07:20:10 PM EST   I   Flicyty, Kajetana, Pauli
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Zdrowie, wypoczynek

Skuteczność botoksu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z depresją

Dariusz J. Nasiek, MD - Medycyna Estetyczna
14 grudnia, 2020

Skuteczność botoksu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z depresją

W tym badaniu porównano skuteczność preparatu Botox z placebo w leczeniu pacjentów z depresją.

Metody:

Do tego randomizowanego badania klinicznego włączono 28 pacjentów z depresją. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej Botox lub placebo, a wyniki Inwentarza Depresji Becka zostały określone i porównane na początku badania oraz po dwóch i sześciu tygodniach w grupach i między grupami. Ponadto porównano działania niepożądane leków między grupami.

Wyniki:

Wystąpiła statystycznie istotna różnica między obiema grupami po 6. tygodniach Beck Score (P = 0,004). Żaden z pacjentów nie doświadczył skutków ubocznych.

Wniosek:

Botox jest skuteczny w leczeniu pacjentów z depresją i jest bezpiecznym preparatem.

Wprowadzenie:

Depresja jest częstym zaburzeniem psychiatrycznym prowadzącym do dużego obciążenia, zwłaszcza w przypadku innych chorób współistniejących. Rocznie na pacjentów z depresją wydaje się 43,7 miliarda dolarów. Rutynowe leczenie depresji obejmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. W niektórych badaniach sugerowano stosowanie innych metod terapeutycznych, takich jak terapie uzupełniające lub metody wstrzykiwania, takie jak toksyna botulinowa (botoks).

Botox jest lekiem mającym wiele zastosowań w zabiegach dermatologicznych, zwłaszcza kosmetycznych. Jednym z głównych zastosowań jest leczenie i redukcja zmarszczek mimicznych. Z jednej strony istnieją różne zmienne, w tym stosowana dawka, cele terapeutyczne, historia nadwrażliwości, które mogą mieć wpływ na wyniki i skutki uboczne botoxu. Z drugiej strony znane jest wysokie bezpieczeństwo i dobra skuteczność tego leku.

W tym badaniu skuteczność preparatu Botox porównano z placebo w leczeniu pacjentów z dużą depresją.

Materiały i metody:

Do tego randomizowanego badania klinicznego włączono 28 kolejnych pacjentów z dużą depresją (według DSM-V) i Inwentarzem Depresji Becka. Kryteriami włączenia był brak nadwrażliwości na Botox. Główne terapie przeciwdepresyjne były podobne w obu grupach i nie wprowadzono żadnych zmian w rutynowych terapiach.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej Botox lub placebo, a wyniki Inwentarza Depresji Becka zostały określone i porównane na początku badania oraz po dwóch i sześciu tygodniach w grupach i między grupami. Ponadto porównano działania niepożądane leków między grupami.

Analizę danych przeprowadzono wśród 28 osób, w tym 14 w grupie kontrolnej i 14 pacjentów w grupie badanej.

Wyniki:

Średni wiek pacjentów wynosił 35,14 ± 11,8 i 43,71 ± 10,9 lat odpowiednio w grupie Botox i placebo. W każdej grupie 7 osób było płci męskiej i 7 kobiet. Sześciu pacjentów (42,9%) i pięciu pacjentów (35,7%) w grupach z botoksu i placebo miało pozytywny wywiad rodzinny odnośnie depresji. Średni czas trwania choroby wyniósł 3,71 ± 2,3 i 3,50 ± 2,4 roku odpowiednio w grupie botoksu i placebo. Wystąpiła statystycznie istotna różnica między obiema grupami po 6 tygodniach w skali Becka (ale na początku badania i po dwóch tygodniach nie było znaczącej różnicy). Żaden z pacjentów nie doświadczył skutków ubocznych.

Dyskusja:

W tym badaniu skuteczność preparatu Botox porównano z placebo w leczeniu pacjentów z depresją, a po sześciu tygodniach leczenia zaobserwowano zachęcające efekty. Istnieją pewne kontrowersje dotyczące skuteczności botoksu w leczeniu depresji i wymagane są dalsze badania. Ogólnie, w wyniku tego badania uzyskano 47% skuteczność dla botoksu w porównaniu z 9% dla placebo.

Wniosek:

Botox jest skuteczny w leczeniu pacjentów z depresją i zapewnia duże bezpieczeństwo leczenia.

Dr Nasiek na podstawie materiałów Abbas Zamanian i zespołu

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

medycyna eseatyczna new jersey botox restylane

Dariusz Nasiek, MD
Więcej informacji, umówienie się na konsultacje,
znajdziesz tutaj >>>

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ