Niedziela, 27 maja 2018    Amandy, Jana, Juliana  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
BIZNES - Business News

Konferencja gospodarcza Polski i Ukrainy Angelika Jarosławska


11-15-2016
ostatnia aktualizacja 11-15-2016, 08:37

Największe dotychczas Polsko-Ukraińskie spotkanie obu gospodarek odbędzie się w Kijowie. Przedstawiciele rządów, Komisja Europejska i ponad 1000 przedsiębiorstw z obu krajów na oficjalnym otwarciu UKRAINY 3.0.Konferencja gospodarcza Polski i Ukrainy

Największa dotychczas konferencja Polski i Ukrainy już w tym miesiącu. Oficjalne otwarcie programu Ukraina 3.0, przedstawiciele rządów, Komisja Europejska i ponad 1000 przedsiębiorstw z obu krajów.

Od 22 do 24 Listopada 2016 roku w Kijowie, w największym centrum kongresowym Ukrainy, International Exhibition Centre, odbędzie się Międzynarodowe Wschodnioeuropejskie Forum „Innowacyjna Gospodarka i Nauka”.

Wydarzenie powstało dzięki wspólnemu wysiłkowi International Exhibition Centre, Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Narodowej Akademii Nauki w Ukrainie, wiodące politechniki i uczelnie techniczne Ukrainy i Polski, oraz jedynego partnera strategicznego i współorganizatora – program POLSKA 3.0.

„Międzynarodowe Wschodnioeuropejskie Forum „Innowacyjna Gospodarka i Nauka” to bardzo ważne, a zarazem symboliczne i pierwsze na taką skalę spotkanie obu gospodarek – Polski i Ukrainy, które pozwoli na swoiste nowe otwarcie we współpracy przedsiębiorstw i regionów obu Krajów, a zarazem jest symbolicznym gestem wsparcia i chęci kooperacji Polski  - prężnie rozwijającego się kraju o ugruntowanej europejskiej pozycji – dla sąsiadującej Ukrainy, która posiada znaczący potencjał i staje w obliczu trudnych wyzwań. Oba Państwa posiadają więc istotne atuty, które z wielką wzajemną korzyścią mogą wykorzystać.

Na Forum swą obecność potwierdził Wicepremier i Minister Gospodarki i jednocześnie Minister Rozwoju i Handlu Stepan Kubiv, oraz Minister Infrastruktury Omeljan Wołodymyr.

„Międzynarodowemu Wschodnioeuropejskiemu Forum „Innowacyjna Gospodarka i Nauka” towarzyszyć będą i przenikać się wzajemnie organizowane od kilkunastu lat  w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Kijowie, Targi Wystawiennicze, gdzieobecność są potwierdziło ponad tysiąc wystawców, w tym ponad 200 przedsiębiorstw z Polski.

Wśród prelegentów znajdą się znakomici eksperci z Polski, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Wydarzenie koncentrować się będzie na współpracy Polsko-Ukraińskiej w zakresie kluczowych projektów infrastrukturalnych, projektów z dziedzin przemysłu, w szczególności lotniczego i kosmicznego oraz nowych technologii, jak również skutecznym łączeniu biznesu i nauki, oraz pokazaniu dobrych praktyk biznesowych na przykładzie Polski, w szczególności w zakresie współpracy klastrów.

W ramach wydarzenia nastąpi oficjalne otwarcie programu UKRAINA 3.0, który realizowany będzie przy współpracy Polsko-Ukraińskiej, stanowiąc lustrzane odbicie programu POLSKA 3.0 - największego projektu powojennej Polski, a zarazem jednego z największych projektów w Europie, zainicjowanego przez klastry, skupiające tysiące polskich przedsiębiorstw.

Polska 3.0 to oddolny, klastrowy program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Polsko-Czeskiego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego funkcjonować będzie port śródlądowy na Odrze, a docelowo zakładana jest budowa połączenia Dunaj-Odra-Łaba, a także przyłączony zostanie Nowy Jedwabny Szlak, poprzez wykorzystanie kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu (przedłużenie linii szerokotorowej nr. 65 do ponadnarodowego Centrum Logistycznego). W ramach Centrum Logistycznego funkcjonować będzie też dogodne połączenie poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE. W bliskiej odległości znajdują się także lotniska w Krakowie i Ostrawie.

Program Polska 3.0 nazywany bywa Centralnym Okręgiem Przemysłowym na miarę XXI wieku, jednakże obszarem swego zasięgu znacznie większym od oryginalnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdyż choć podobnie jak COP, inwestycje skoncentrowane są w jednym dużym regionie - w tym wypadku jest to obszar południowo-zachodniej Polski i graniczącymi z nią obszarami Czech, to Centrum Logistyczne zintegruje w jedną płaszczyznę różne formy transportu (woda, kolej, transport drogowy i lotniczy). Tym samym powstanie jedyne takie miejsce w Europie, gdzie krzyżują się wszystkie najważniejsze magistrale transportowe.  Tym samym Polska wykorzysta swoje dogodne, tranzytowe miejsce w Europie i zmieni zarazem europejski, logistyczny układ sił.

- Centra logistyczne i huby przeładunkowe będą przeniesione z Europy Zachodniej, do Europy Środkowej (Polski i Czech).  Stwarza to niebywałe możliwości dla rozwoju polskiej gospodarki. Samo Centrum Logistyczne to około 75 000 nowych miejsc pracy oraz tworzące się wokół ośrodki biznesu.

W Polsce powstał największy klastrowy program w Europie. Teraz Polska 3.0 pomoże stworzyć ekosystem klastrów na Ukrainie.

Łącząc klastry w programie Polska 3.0 - największym projekcie klastrowym w Europie, połączono również regiony, zarówno krajowe jak i transgraniczne, dla realizacji wspólnych celów, które poprzez pojedyncze dążenia poszczególnych samorządów i brak środków nie byłyby możliwe do realizacji w zakresie ogólnopolskim.

Spójny, oddolny i apolityczny program tworzony przez klastry, zgromadził kilkaset przedsiębiorstw, począwszy od sektora MŚP po największe, czołowe polskie firmy i startupy, które osiągnęły międzynarodowy sukces, porty, społeczność lokalną, ośrodki naukowe, czołowe polskie uczelnie i gminy, wpisuje się w tzw.  rządowy Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie nazwany Planem Morawieckiego, wytwarzając narzędzia do jego realizacji i wykorzystując tranzytowe położenie Polski. Polska 3.0 wpisuje się także w europejskie plany finansowania.  W ramach projektu skupiono najlepszych specjalistów w dziedzinie logistyki, transportu, finansowania z puli krajowej i europejskiej, specjalistów od kwestii środowiskowych i innych.

Współpraca z korzyścią dla obu gospodarek

POLSKA 3.0 stanowi długofalową, spójną politykę rozwoju gospodarki, opartą na potencjale przemysłowym kraju, innowacyjności i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.  Niewątpliwym jest, że równie kompleksowego projektu potrzebuje obecnie ukraińska gospodarka.

W trakcie Forum omówione zostaną między innymi takie zagadnienia jak:

 • Klastry i ich możliwości kooperacyjne, które dają możliwość skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a także samorządami i ośrodkami badawczo-naukowymi, skutecznie  łącząc świat nauki i biznesu, oraz dają możliwość zrealizowania wielkoskalowych, złożonych projektów, zarówno w skali regionalnej, krajowej, jak również międzynarodowej. 
 • POLSKA 3.0 – największy projekt klastrowy w Europie, zacieśniający współpracę Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy, skoncentrowany w Polsce – możliwości współpracy.
 • Współpraca Polski i Ukrainy i dobre praktyki w zakresie rozwoju projektów infrastrukturalnych i transportu multimodalnego. Polskie wzorce będą wspierać rozwój na Ukrainie projektów infrastrukturalnych i stworzenie efektywnej sieci transportu, a zarazem wpisanie się w europejskie sieci transportowe.  
 • Perspektywy współpracy przy rozwoju programu UKRAINA 3.0. 
 • Oficjalna prezentacja Funduszu UKRAINA 3.0  
 • Centrum Innowacyjnych Inwestycji Kapitałowych w ramach Polska 3.0 oraz Ukraina 3.0 – możliwe pola współpracy. 
 • Efektywne klastry, wspierające oddolnie gospodarkę i rozwój kompleksów przemysłowych w ramach klastrów.  
 • Możliwości dla Europy Centralnej - Europejskie Sieci Transportowe (TEN-T).  
 • Komercjalizacja wiedzy, wdrażanie innowacji, efektywne startupy w Polsce i na Ukrainie.  
 • Prezentacja wybranych polskich klastrów kluczowych – dobre praktyki i zalecenia dla Ukrainy.  
 • Startup Zone – crowdfunding dla projektów  
 • Współpraca z przemysłem ukraińskim, w szczególności sektora kosmicznego, jako szansa dla polskiej gospodarki.  
 • Rozwój zrównoważony i wdrażanie efektywnych, a zarazem ekologicznych rozwiązań w szereg gałęzi przemysłu.  
 • Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli technicznej – współpraca przy realizacji wspólnych projektów oraz czerpanie ze wzajemnych zasobów.  
 • Ambasador ONZ ds. programu „Przedsiębiorcze Kobiety” - Przedsiębiorczość Kobiet - Program UN w Polsce i w Ukrainie.  
 • Wystawa najbardziej innowacyjnych rozwiązań oraz najnowszych odkryć nauki, wypracowanych w ramach uniwersytetów i politechnik. 
 • Klastry w Czechach – opis rozwoju i oferta dla klastrów w Ukrainie i w Polsce.

Serdecznie zapraszamy na nowe otwarcie współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy.

Angelika Jarosławska 

 
  
 

BIZNES - Business News
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU