Środa, 25 kwietnia 2018    Jarosława, Marka, Wiki  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
POLSKA - News from Poland

Dialog polsko-watykański


07-14-2017
ostatnia aktualizacja 07-14-2017, 09:19

W Warszawie minister Witold Waszczykowski oraz wiceminister Joanna Wronecka spotkali się w środę z przebywającym w Polsce podsekretarzem ds. Stosunków z Państwami Stolicy Apostolskiej ks. prałatem Antoine’em Camillerim.



Fot. M.Jasiulewicz/ S.Indra/ MSZFot. M.Jasiulewicz/ S.Indra/ MSZ

 

Rozmowa szefa MSZ z ks. prałatem Camillerim poświęcona było możliwościom pogłębiania współpracy, zarówno w ramach relacji bilateralnych, jak i na forum organizacji międzynarodowych. Minister Waszczykowski wyraził nadzieję na dalszą intensyfikację dialogu politycznego ze Stolicą Apostolską, m.in. na rzecz ochrony praw człowieka, w tym wolności religijnej oraz w zakresie walki z ubóstwem. Rozmówcy szczególną uwagę poświęcili kwestiom polskich priorytetów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, omówili także aktualne zagadnienia w polityce międzynarodowej. Rozmowy dotyczyły również sytuacji w Europie Wschodniej, w tym zwłaszcza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

 Z kolei podczas polsko-watykańskich konsultacji, którym przewodniczyła wiceminister Joanna Wronecka, omówiono kwestie dwustronne, w tym możliwości wzmocnienia współpracy na rzecz pokoju, pojednania między narodami oraz ochrony praw człowieka. Wiceszefowa polskiej dyplomacji podkreśliła, że Polska nadal będzie współpracować ze Stolicą Apostolską w tych obszarach, zarówno na forum ONZ, jak i innych organizacji międzynarodowych. Potwierdziła również wolę dalszej intensyfikacji dialogu politycznego ze Stolicą Apostolską, także na poziomie wiceministrów resortu spraw zagranicznych. Dyskutowano także o aktualnych zagadnieniach w polityce europejskiej i międzynarodowej. Tematem rozmów była m.in. sytuacja w Europie Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na sytuację na Ukrainie. Dużą uwagę rozmówcy poświęcili zagadnieniom dotyczącym polskiego dziedzictwa duchowego i kulturowego na Wschodzie. Rozmowy dotyczyły ponadto kryzysu migracyjnego i uchodźczego oraz konieczności znalezienia właściwych metod i instrumentów dla jego rozwiązania poprzez powiązanie pomocy humanitarnej i rozwojowej. Przedstawiciele Polski i Watykanu odnieśli się także do kwestii związanych z zagrożeniami wynikającymi z konfliktów lokalnych i regionalnych, m.in. na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej, w Azji i w Afryce.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

 
  
 

Pozostałe wiadomości z Polski - News from Poland
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU