Piątek, 18 sierpnia 2017    Bogusława, Bronisława, Ilony  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
POLSKA - News from Poland

Europejski nakaz aresztowania Stefana Michnika Stanisław Dębicki


02-12-2017
ostatnia aktualizacja 02-12-2017, 11:48

Zaledwie wczoraj pisałem o uznaniu przez Społeczny Trybunał Narodowy za infamisów, czyli ludzi bez czci i dobrego imienia Bolesława Bieruta oraz Stefana Michnika, a już w części spełniły się nadzieje Tadeusza Płużańskiego, aby mieszkający od dawna w Szwecji drugi z nich został postawiony w stan nie tylko moralnego, ale także formalnego oskarżenia, sprowadzony do kraju i usłyszał wyrok.Europejski nakaz aresztowania Stefana Michnika

Instytut Pamięci Narodowej przypomniał, że były stalinowski sędzia poszukiwany jest listem gończym, a policja monitoruje miejsce jego obecnego pobytu.

„Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów kapitanowi w stanie spoczynku Stefanowi Michnikowi (...). Prokurator IPN uznał, że kapitan Michnik - funkcjonariusz państwa komunistycznego - asesor Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie w okresie od 27 marca 1951 roku do 20 listopada 1953 roku, działając w strukturach systemu państwa totalitarnego posługującego się na wielką skalę terrorem dla celów politycznych i społecznych, złamał prawo” - przypomniano w komunikacie IPN.

Do pierwszego postanowienia o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu, które później były uzupełniane, doszło 9 grudnia 2005 roku.

IPN zaznacza, że Michnik mimo iż „był zobowiązany do zgodnego z ówczesnymi przepisami przedłużania tymczasowego aresztowania na czas powyżej sześciu miesięcy, nie dopełniał obowiązków co do sądowej kontroli zasadności i terminowości podejmowanych czynności procesowych” oraz „mimo oczywistej wadliwości podejmowanych czynności - rezultatu wcześniejszego naruszenia terminów - zaniechał wnioskowania do sądu o zarządzenie natychmiastowego zwolnienia z aresztu i bezzasadnie uwzględniał wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztu”, które to czynności dotyczyły 20 osób.
„W ten sposób Stefan Michnik - wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - brał udział w represjonowaniu pokrzywdzonych z powodu ich działalności na rzecz niepodległego Państwa Polskiego i sankcjonował kontynuację bezprawnego pozbawiania ich wolności poprzez tymczasowe aresztowanie bez formalnego tytułu prawnego” - napisano w komunikacie przypominając, że w toku śledztwa i w następstwie analiz innych archiwalnych postępowań karnych nadal ujawniane są, analizowane i procesowo opracowywane dotyczące go informacje, które uzasadniają podejrzenie popełniania przezeń poważnych przestępstw.

Urodzony w 1929 roku Michnik jest odpowiedzialny za skazywanie żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego, m.in. w sfabrykowanych procesach dotyczących sprawy generała Stanisława Tatara oraz skazanych na karę śmierci (wyroki wykonano) majorów Zefiryna Machalli, Karola Sęka i Andrzeja Czaykowskiego-„Gardy”.

W 2010 roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie, na wniosek pionu śledczego IPN, wydał nakaz aresztowania Michnika, na podstawie którego sporządzono Europejski Nakaz Aresztowania. Jego realizacja na terytorium Królestwa Szwecji okazała się jednak niemożliwa, ponieważ Sąd Rejonowy w Uppsali prawomocnie oddalił wniosek o przekazanie podejrzanego organom polskiego wymiaru sprawiedliwości uznając, że zarzucone mu przestępstwa, zgodnie z miejscowym prawem, uległy przedawnieniu, a poszukiwany jest obywatelem szwedzkim.

Sytuacja uległaby zmianie, gdyby doszło do jego wyjazdu ze Szwecji i wjazdu na terytorium Polski lub innego kraju Unii Europejskiej.

„Przekazanie osoby ściganej ENA organom polskiego wymiaru sprawiedliwości jest możliwe jedynie z innego niż Królestwo Szwecji kraju Unii Europejskiej. Pod tym względem nic się w ostatnim czasie nie zmieniło - nadal istnieje możliwość, że podejrzany pojawi się na terytorium Polski lub w którymś kraju UE poza Szwecją” - czytamy w komunikacie Instytutu Pamięci Narodowej, od którego Stefan Michnik przestał siedem lat temu odbierać kierowaną do niego korespondencję.

Stanisław Dębicki
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 

 
  
Zapisz się na nasz newsletter:
 
 

Pozostałe wiadomości z Polski - News from Poland
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU