KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 18 maja, 2024   I   01:19:52 PM EST   I   Alicji, Edwina, Eryka
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Who is Who

Ludwik Wnękowicz - właściciel Doma Export, przesyłającej paczki i kontenery do Polski, polonijny działacz społeczno-polityczny

08 sierpnia, 2016

Ludwik Wnękowicz - biznesmen z NJ, członek KPA, urodził się 3 – go sierpnia 1952 – go roku w Nowym Sączu w wielodzietnej rodzinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukowicy i Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej slużby wojskowej.

W latach 1975-1980 odbył studia na wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako magister prawa podjął pracę w przedsiębiorstwie transportowym na stanowisku kierownika działu Organizacji i Prawa. W 1980 roku wstąpił do związku zawodowego NSZZ „Solidarność“ i został wybrany v-ce przewodniczącym komisji zakładowej w swoim zakładzie pracy.

W 1978 roku zawarł związek małżeński z Krystyną z domu Kijowska absolwentką wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Jesienią w 1981 roku wraz z żoną i 18-to miesięczną córką Moniką wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W USA  w tym czasie podejmował dorywcze prace aby utrzymać rodzinę i równocześnie uczył się języka angielskiego. W 1983 roku podjął pracę na stanowisku kierownika w firmie spedycyjnej Doma Export. Po śmierci właściciela w 1985 roku wykupił firmę  Doma od spadkobierców. Pod jego kierownictwem firma przeżywa wspaniały rozkwit świadcząc niezawodne usługi transportowe i spedycyjne dla Polonii.

Od początku pobytu w USA Ludwik aktywnie wspiera sprawy polskie poprzez działalność w wielu organizacjach polonijnych. Jest członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej, SWAP, Polish Children Heartline, General Pulaski Memorial Parade Committee, Fundacji Kulturalnej w Clark, Polish University Club, Semper Fidelis, SPATA oraz Polish American Business Club.

W 1992 roku Ludwik Wnękowicz został wybrany krajowym dyrektorem Kongresu Polonii Amerykańskiej, a w roku 1996 został prezesem oddziału na stan New Jersey. W 2000 roku został wybrany na stanowisko v-ce prezesa do spraw finansowych zarządu głównego KPA, a w 2004 powierzono mu funkcję v-ce prezesa do spraw Polski. W maju 2010 roku został wybrany Honorowym Prezesem KPA na stan New Jersey.

Od 1997 roku pełnił funkcję v-ce prezesa Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, a po roku został jej prezesem.

W 1996 został wybrany Wielkim Marszałkiem 61-szej Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Z jego inicjatywy w paradzie po raz pierwszy w historii wzięła udział Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego z Warszawy, a paradę poświęcono promocji Polski w staraniach o przystąpienie do NATO.

Za wieloletnią działalność społeczno-polityczną i gospodarczą otrzymał wiele odznaczeń zarówno w USA jak i w Polsce. Między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1996), prestiżowe wyróżnienie za wybitne zasługi w rozwoju gospodarki pomiędzy Polonią a Macierzą przyznane przez Kapityłę Generalną Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (2000), Ellis Island Medal of Honor (2001), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2005). Za działalność charytatywną na rzecz szpitali w Polsce otrzymał Grand Gold Medal Alberta Schweitzera przyznany przez Światową  Akademię Medycyny (2005).

Ludwik uczestniczył w wielu akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących w Polsce jak również Ukrainie, Litwie, Białorusi i Kazachstanie.