KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 1 grudnia, 2021   I   01:25:22 AM EST   I   Blanki, Edmunda, Eligiusza
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Who is Who

Krystyna Wiśniewska - lekarz, naukowiec

12 marca, 2007

Krystyna Wiśniewska - lekarz, naukowiec

Profesor Krystyna Wiśniewska jest lekarzem specjalistą w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz neuropatologii. Od 1967 roku przebywa w Stanach Zjednoczonych. Od 25 lat pracuje w New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities na Staten Island, gdzie jest jednym z dyrektorów diagnostycznej i klinicznej części instytutu oraz kierownikiem dwóch laboratoriów naukowych.

Jest autorem/współautorem ponad 300 publikacji naukowych i wielu zbiorczych opracowań książkowych. Krystyna Wiśniewska urodziła się w Siemianowicach na polskim Śląsku. Studia medyczne ukończyła w 1955 roku w Gdańsku. W ciągu następnych lat pracowała jako lekarz pediatra w gdańskiej akademii medycznej. W 1960 roku rozpoczęła pracę naukową w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. W 1965 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w neuropatologii rozwojowej. W 1967 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, dołączając z dwoma synami do męża, prof. Henryka Wiśniewskiego, który przebywał wówczas na stypendium naukowym w Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku.


Po nostryfikacji polskiego dyplomu lekarza medycyny i uzyskaniu amerykańskiej specjalizacji z neurologii dziecięcej pracowała w Albert Einstein College of Medicine na Bronksie w Nowym Jorku. W latach 1974-1976 przebywała wspólnie z mężem Henrykiem w Newcastle/Tyne w Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała jako neurolog dziecięcy w tamtejszej akademii medycznej. W 1976 roku powrócili na stałe do Stanów Zjednoczonych, po wygraniu przez prof. Henryka Wiśniewskiego konkursu na stanowisko dyrektora New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities na Staten Island w Nowym Jorku. W instytucie pracuje do dzisiaj, prowadząc konsultacje kliniczne i patologiczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Prowadzi również badania naukowe nad opóźnieniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi w układzie nerwowym i chorobami genetycznie uwarunkowanymi, jak zespół Downa, choroba Battena i zespół łamliwego chromosomu X. Badania te poszerzają wiedzę o patogenezie chorób neurogenetycznych, umożliwiają wcześniejszą ich diagnostykę, leczenie i zapobieganie im. Ponadto, od 1976 r., jako profesor neurologii dziecięcej prowadzi zajęcia specjalizacyjne dla studentów i lekarzy w Downstate Medical Center na Brooklynie w Nowym Jorku.

Należy do licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych oraz zespołów redakcyjnych czasopism. Wykłada w ośrodkach naukowych na całym świecie. Od ponad 20 lat, początkowo wspólnie z mężem Henrykiem, prowadzi współpracę i szkoli licznych naukowców z różnych krajów Ameryki i Europy, w tym wielu z nich pochodzących z Polski. W 1999 roku prof. Krystyna i Henryk Wiśniewski ustanowili Wisniewski Neuroscience Foundation, w 2000 roku Alzheimer Disease Award for the Alzheimer Disease and Related Disorders Organization. W 1995 roku rewident miasta Nowy Jork Alan Hevesi wyróżnił prof. Krystynę Wiśniewską “Polish Cultural Heritage Month Award” za aktywność społeczną w polskim środowisku emigracyjnym. Za osiągnięcia naukowe w neurobiologii otrzymała w 1996 roku Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego. Jest członkiem wielu organizacji polonijnych. W 2003 roku została wybrana na Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego w Nowym Jorku.