KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 24 czerwca, 2024   I   12:48:02 AM EST   I   Danuty, Jana, Janiny
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Who is Who

Barbara Piasecka Johnson - historyk, kolekcjoner sztuki, filantrop, milionerka - biografia

28 lutego, 2006

Pochodziła z miejscowości Staniewicze na Kresach Wschodnich (Polesie), wychowała się we Wrocławiu. Absolwentka wydziału historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kontynuowała studia w Rzymie, po czym przybyła do Stanów Zjednoczonych, gdzie poślubiła J. Sewarda Johnsona, Sr., jednego z dwóch właścicieli firmy Johnson & Johnson.

Właścicielka unikalnej na skalę światową prywatnej kolekcji dzieł sztuki.  Wybrane obiekty były udostępnione publicznie m.in. podczas wystawy Opus Sacrum na Zamku Królewskim w Warszawie.  Obecnie otwarta jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu wystawa arrasów oraz obrazu Tintoretta, natomiast w Księstwie Monaco - wystawa dzieł sztuki w Kaplicy Zwiastowania.

Barbara Piasecka Johnson od wielu lat prowadzi rozległą działalność charytatywną, kierowaną głównie ku osobom i instytucjom związanym z Polską, czyniąc to przede wszystkim za pośrednictwem charytatywnej fundacji noszącej jej imię.  Wiele osób i instytucji otrzymało stypendia i dotacje, które w inny sposób byłyby dla nich nieosiągalne.  W sferze zainteresowań znajdowały się głównie sztuka, medycyna oraz międzynarodowe przedsięwzięcia humanitarne.  W latach późniejszych Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson udzielała także poważnej pomocy członkom Solidarności i ofiarom stanu wojennego, jak również placówkom służby zdrowia i domom opieki, np. domom samotnej matki, domom dla schorowanych starców itp.  Od kilku lat Fundacja koncentruje się na programie pomocy dzieciom z autyzmem w Polsce, możliwym głównie dzięki przekazaniu przez Fundatorkę na ten cel całych jej zbiorów sztuki polskiej (www.artforautism.com).

Dzięki staraniom i wsparciu charytatywnej Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson, z początkiem stycznia 2006 roku rozpoczął działalność Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (www.iwrd.pl), który jako jedna z pierwszych niepublicznych planówek w Polsce wdraża najnowsze osiągnięcia naukowe w terapii małych dzieci z autyzmem.  Organizacją wzorcową Instytutu - w której profesjonalne staże odbyli terapeuci i dyrekcja nowej placówki - jest Princeton Child Development Institute (www.pcdi.org) w USA, jeden z wiodących światowych ośrodków terapii i badań autyzmu.  W ramach Instytutu działa niepubliczna placówka edukacyjna obecnie obejmująca terapią pięcioro dzieci, które uczą się mowy, zabawy, czytania, utrzymywania kontaktów społecznych i innych niezbędnych umiejętności.  Jednocześnie prowadzony jest punkt diagnostyczno-konsultacyjny oferujący profesjonalną pomoc większej grupie dzieci z autyzmem oraz ich rodzicom, jak również program naukowo-badawczy mający na celu upowszechnianie wiedzy o najnowszych metodach diagnostyki i terapii przez prowadzenie badań naukowych, publikowanie artykułów i książek, organizowanie zjazdów i konferencji, prowadzenie szkoleń i staży dla pedagogów, psychologów i studentów.

Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson położyła wielkie zasługi w propagowaniu profesjonalnej terapii autyzmu i udostępnianiu jej dzieciom w Polsce.  Fundacja wspiera Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, pierwszą tego typu placówkę powstałą w Polsce, jak również pierwszy w Polsce dom grupowy dla młodzieży, ktory stworzył warunki do niezależnego życia młodym dorosłym ludziom dotkniętym autyzmem.  Fundacja przyczyniła się także do utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (www.pstb.org) oraz dwóch ośrodków wczesnej interwencji w Poznaniu i w Krakowie.  Podobne placówki w Bydgoszczy, Częstochowie, Kołobrzegu, Malborku, Rudzie śląskiej i Sandomierzu również otrzymują pomoc od Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson w formie specjalistycznych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych oraz wsparcia finansowego na szkolenie profesjonalej kadry. 

W dowód uznania dla wysiłków podejmowanych na rzecz pomocy Polsce oraz działań na cele dobroczynne na arenie międzynarodowej, Barbara Piasecka Johnson otrzymała wiele zaszczytnych nagród i wyróżnień, między innymi takich jak (przyznana jako jedna z pierwszych) nagroda im. św. Brata Alberta Chmielowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej oraz za ogromny wkład w ochronę i konserwację zabytków sztuki w Polsce, nagroda Champion of Democracy przyznana przez College of Democracy w Waszyngtonie za wkład i poparcie dla wolnej przedsiębiorczości, nauki i sztuki w Polsce, nagroda Living Legacy Award przyznana przez Women’s International Center za wybitne i trwałe zasługi dla ludzkości, odznaczenie oficerskie Orderu św. Karola nadane przez Jego Wysokość Księcia Rainiera III w uznaniu zasług dla Księstwa Monaco oraz wiele innych.

(Polish Yellow Pages)