KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   03:36:32 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Who is Who

Michael Pająk - działacz społeczny, businessman

29 marca, 2012

Michael Pająk przyjechał do USA w 1960 r. z południowo - wschodniej Polski. Służył w amerykańskich siłach zbrojnych podczas wojny w Wietnamie. Po odbyciu służby wojskowej został zatrudniony w tygodniku \"Czas\", należącym do Polish National Alliance of Brooklyn (Zjednoczenie Polsko-Narodowe) i służącym pomocą Polakom zamieszkującym północno-wschodnie stany USA. Wkrótce stał się aktywnym członkiem tej organizacji, w której obecnie pełni funkcję skarbnika.

Zamiłowania społecznikowskie Michaela Pająka sprawiły, że we wczesnych latach 80. XX wieku został wybrany na członka Komisji Nadzorczej Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, a następnie do Komisji Wykonawczej tej największej polonijnej instytucji finansowej, zostając jej sekretarzem. Służył P-SFUK przez 17 lat. Był również prezydentem oddziału Kongresu Polsko-Amerykańskiego na południową część stanu Nowy Jork.

Michael Pająk jako właściciel drukarni Polstar, mieszczącej się na Greenpoincie, stał się znanym działaczem w polskiej społeczności przez wiele lat, mającym na swym koncie wiele osiągnięć. To on był m.in. inicjatorem nazwania skweru na Greenpoincie imieniem Jerzego Popiełuszki i postawienia tu pomnika księdza. Doceniając działalność Pająka na niwie polonijnej Pulaski Association w Nowym Jorku wybrał go na Człowieka Roku 1994, zaś w 1996 wraz z żoną Reginą miał zaszczyt przewodniczyć dorocznemu balowi Fundacji Kościuszkowskiej.

Świadomy faktu, że polska społeczność w Ameryce nie otrzymuje należnego miejsca, jakiego jest warta w służbach miejskich, stanowych i federalnych, Pająk postanowił zmienić tę sytuację i w 1997 r. powołał Polish Political Action. Co miesiąc organizowała ona spotkania przedstawicieli społeczności polonijnej z politykami i innymi osobami, które wpływały na życie metropolii nowojorskiej. Również w 1997 r. - ściśle współpracując z Ryszardem Konopką - założył Stowarzyszenie Jana Pawła II. W pierwszym roku działalności grupa zorganizowała pielgrzymkę do Watykanu, gdzie uzyskała audiencję u Ojca Świętego. Jej członkowie pielgrzymowali także do miejsc świętych w Portugalii, Hiszpanii i Meksyku.

W 1998 r. Pająk został wybrany do Rady Dyrektorów YMCA na Greenpoincie. W tym samym roku organizacja skautowska Greenpoint/Williamsburg uhonorowała go za wybitne polityczno-społeczne osiągnięcia, a prezydent Brooklynu Howard Golden wręczył mu Certificate Merit za zasługi w przewodniczeniu polskiej grupie etnicznej.

Za aktywność i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Jana Pawła II Michael Pająk otrzymał od niego w 2005 roku miano Człowieka Roku. Podczas uroczystości ówczesna prezydent tej organizacji, Christine J. McMullan, podkreśliła, że uhonorowany został człowiek, który ma wiedzę, talent przywódczy, zdolność przewidywania, śmiałość i pasję do działania.

Michael Pająk jest żonaty od 1969 r. z Reginą z domu Zielińską. Mają dwoje dorosłych już dzieci.