KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   11:52:54 AM EST   I   Brunona, Jana, Wery
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Ukraina

Powstaje ukraińskie Centrum Rozminowania z pomocą finansową Grupy Metinvest

Metinvest     08 listopada, 2023

Powstaje ukraińskie Centrum Rozminowania z pomocą finansową Grupy Metinvest
Demining by troops of the territory. Many mines, shells, artillery, grenades, fragmentation grenades. Photo: Cergios / shutterstock.com

Ukraińska Państwowa Specjalna Służba Transportowa, wyspecjalizowana jednostka wojskowa Ministerstwa Obrony, otworzyła 3 listopada br. w obwodzie czernihowskim nowe Centrum Rozminowania.

Jednym z głównych zadań tego podmiotu będzie szkolenie zawodowe saperów. Planowo, w zakresie humanitarnego rozminowywania obszarów silnie skażonych materiałami wybuchowymi po zakończeniu walk, przeszkolonych zostanie ponad 3 tys. specjalistów. Metinvest, grupa firm stalowych i wydobywczych, zainwestowała ponad milion złotych (9,5 mln UAH) w budowę głównego budynku administracyjnego Centrum.

W wyniku działań wojennych Ukraina stała się najbardziej zaminowanym krajem na świecie. Obszar skażonego terytorium deokupowanego wynosi obecnie około 45 000 km2. Szacuje się, że po całkowitej deokupacji teren ten będzie większy o około 190 000 km2. Centrum Rozminowania to odpowiedź na potrzebę natychmiastowej certyfikacji, edukacji i szkolenia saperów oraz specjalistów od rozminowywania.

Do akcji współfinansowania budowy Centrum, za pośrednictwem państwowej platformy fundraisingowej United 24, włączyła się Grupa Metinvest. W ramach dużego programu pomocy w zakresie rozminowywania Ukrainy Grupa produkuje również trały przeciwminowe, które przyczyniają się do ochrony sprzętu oraz ratowania życia żołnierzy.

– Rozminowanie terytorium Ukrainy po wojnie jest jednym z największych wyzwań, przed którym stanie nasze społeczeństwo. Tysiące domów, osiedli, pól i firm, takich jak nasz Azovstal, ponosi konsekwencje wojny. Będą one przypominać o działaniach wojennych przez wiele lat po ich zakończeniu. Nie powinniśmy zostawiać tak niebezpiecznego dziedzictwa naszym dzieciom lub wnukom, które przypadkowo odkryją je za 50 lat. Inwestycja w otwarcie Centrum Rozminowania w okolicach Czernihowa jest kolejnym krokiem, który Grupa Metinvest i jej główny udziałowiec podejmują angażując się w realizację dużego projektu pomocowego w zakresie rozminowywania Ukrainy. W ramach tej inicjatywy produkujemy również trały przeciwminowe do czołgów. Jestem głęboko przekonany, że systematyczne podejście do rozminowywania powinno być wdrażane w całej Ukrainie – mówi Yuriy Ryzhenkov, dyrektor generalny Grupy Metinvest.

Centrum Rozminowania będzie planować, organizować i koordynować działania związane z rozminowywaniem Ukrainy. Będzie również informować ludność o zagrożeniach związanych z minami i wybuchowymi pozostałościami po wojnie oraz szkolić i certyfikować operatorów odpowiedzialnych za rozminowywanie.

– Dwa lata temu, dzięki partnerom Państwowej Specjalnej Służby Transportowej, United 24 i Grupie Metinvest, wmurowano kapsułę w fundamenty nowoczesnego budynku biurowego. Centrum zostało stworzone w celu planowania, organizowania i koordynowania działań związanych z rozminowywaniem. Obecnie jednostka certyfikuje operatorów rozminowywania, kontroluje jakość rozminowanych obszarów, zarządza informacjami i zapewnia wsparcie naukowe. Informujemy również społeczeństwo o zagrożeniach związanych z materiałami wybuchowymi – powiedział płk Yevhen Biriukov, szef Centrum Rozminowania.

Uruchomienie Centrum zwiększy skuteczność systemu zarządzania jakością w zakresie rozminowywania i inspekcji rozminowanych obszarów. Jednostka prowadzi certyfikację operatorów, zarządza procesami, angażuje zespoły na obszarach skażonych materiałami wybuchowymi oraz zapewnia wsparcie naukowe i techniczne.

Od pierwszych dni inwazji na pełną skalę, Metinvest przestawił produkcję na potrzeby wojskowe, systematycznie pomagając obrońcom i uzbrajając ukraińską armię. W ciągu ponad półtora roku agresji wojskowej Grupa przeznaczyła już ponad 230 mln zł (2 mld UAH) na wsparcie w ramach inicjatywy Steel Front Rinata Achmetowa. Kwota ta została zagospodarowana na produkcję w zakładach własnych Metinvest oraz zakup niezbędnego sprzętu, w tym m.in. 150 tys. kamizelek kuloodpornych, stworzenie ponad 280 mobilnych schronów, 250 precyzyjnych modeli sprzętu wojskowego i ponad 30 „łapaczy lancetów". Ukraińskie jednostki sił obronnych otrzymały również bezpłatnie trały przeciwminowe, tysiące dronów, kamer termowizyjnych, samochodów, egzemplarzy sprzętu komunikacyjnego i innego sprzętu wojskowego.

Metinvest

Metinvest to pionowo zintegrowana grupa firm stalowych i wydobywczych, która zarządza każdym ogniwem łańcucha wartości, od wydobycia i przetwarzania rudy żelaza i węgla po wytwarzanie i sprzedaż półproduktów i gotowych produktów stalowych. W jej skład wchodzą zakłady produkcji stali i górnictwa zlokalizowane na Ukrainie, w UE, Wielkiej Brytanii i USA, a także sieć sprzedaży obejmująca wszystkie kluczowe rynki globalne, w tym Polskę.

www.metinvestholding.com/pl