KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 19 czerwca, 2024   I   07:24:14 PM EST   I   Gerwazego, Protazego, Sylwii
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Ukraina

World For Ukraine 2023. Poznaj nazwiska prelegentów, zarejestruj się

World for Ukraine     08 sierpnia, 2023

World For Ukraine 2023. Poznaj nazwiska prelegentów, zarejestruj się

Szczyt „World for Ukraine 2023. The Roadmap to Freedom and Recovery”: już ponad 60 liderów i ekspertów potwierdziło swój udział w panelach dyskusyjnych. Serdecznie zapraszamy do dołączenia – szczyt World For Ukraine 2023 to wyjątkowa szansa na włączenie się w globalny ruch na rzecz lepszej przyszłości Ukrainy.

Anatolii Fedoruk, burmistrz Buczy pod Kijowem, John Hewko, sekretarz generalny i prezes Rotary International, Matthew Booth, doradca rządu Ukrainy ds. strategicznej komunikacji w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Kijowie, Valeriia Palii, prezeska Narodowego Ukraińskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także Michael Capponi, założyciel i prezes organizacji charytatywnej Global Empowerment Mission – to tylko niektórzy z ponad 60 prelegentów i prelegentek, którzy potwierdzili już swoją obecność na szczycie „World for Ukraine 2023. The Roadmap to Freedom and Recovery”.

Druga edycja wydarzenia poświęconego niesieniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy i jej odbudowy odbędzie się w dniach 28-29 września w G2A Arenie w Rzeszowie-Jasionce.

Szczyt „World For Ukraine” (W4UA) powstał z myślą o integracji społeczeństwa obywatelskiego, które odgrywa kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy. Jednym z najważniejszych wyzwań w kontekście działań pomocowych jest koordynacja działań wielu niezależnych podmiotów. W pierwszej edycji szczytu W4UA uczestniczyło ponad 100 organizacji pozarządowych z całego świata, a także reprezentantów władz, samorządów i biznesu z Ukrainy, Polski i wielu innych państw. Na grudniowym szczycie w Jasionce pojawiło się m.in. aż 33 burmistrzów i samorządowców z Ukrainy.

W4UA jest unikalnym wydarzeniem ze względu na swoją inkluzywność, brak agendy politycznej, a także międzynarodowy charakter. Wstęp na szczyt jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Wydarzenie w Jasionce zyskało już renomę miejsca, gdzie zawiązują się realne partnerstwa, owocujące rzeczywistymi działaniami na rzecz Ukraińców i Ukrainy. Wokół wydarzenia powstała społeczność ekspertów i aktywistów z całego świata.

- Podobnie jak w zeszłym roku, w tegorocznej edycji szczytu „World for Ukraine” wystąpi wielu uznanych prelegentów i prelegentek z całego świata – powiedział Bartosz Staniszewski, rzecznik W4UA. – Będziemy mieli zaszczyt gościć przedstawicieli rządów i parlamentarzystów, prezesów największych organizacji humanitarnych niosących pomoc mieszkańcom Ukrainy, międzynarodowych ekspertów ds. mediów, zdrowia psychicznego i praw człowieka, a także reprezentantów szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnym mianownikiem są dla nas wszystkich nasze działania mające na celu niesienie pomocy mieszkańcom Ukrainy, a także starania w celu zapewnienia im lepszej przyszłości.

Wśród ponad 60 prelegentów i prelegentek, którzy już potwierdzili swoją obecność na wrześniowym szczycie (https://w4ua.com/summit-2023/speakers-2023/), znaleźli się:

 • Anatolii Fedoruk, burmistrz miasta Bucza pod Kijowem, które stało się symbolem zarówno zbrodni wojennych popełnionych na początku wojny, jak również skutecznego programu odbudowy, za który został odznaczony Państwowym Medalem Zasług III i II Stopnia;
 • Oleg Dunda, deputowany do Rady Najwyższej (Parlamentu) Ukrainy, członek parlamentarnej Komisji ds. Organizacji Władzy Państwowej, Samorządu Lokalnego, Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego, a także przewodniczący Podkomisji ds. Budownictwa i Projektowania;
 • John Hewko, sekretarz generalny i prezes Rotary International i Fundacji Rotary, członek rady powierniczej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i członek Rady ds. Stosunków Zagranicznych;
 • Matthew Booth, brytyjski doradca rządu Ukrainy ds. komunikacji strategicznej, oddelegowany przez Ambasadę Wielkiej Brytanii w Kijowie do wspierania walki z dezinformacją na Ukrainie;
 • Michael Capponi, założyciel i prezes organizacji humanitarnej Global Empowerment Mission (GEM), obecnej w Ukrainie od drugiego dnia rosyjskiej agresji, gdzie oprócz niesienia bieżącej pomocy dla mieszkańców miast i wsi w całym kraju zaangażowała się również m.in. w odbudowę Buczy pod Kijowem (program „Nadzieja dla Buczy”) oraz dostarczanie wody pitnej i artykułów pierwszej potrzeby ofiarom powodzi spowodowanej zniszczeniem tamy w Kachowce;
 • Valeriia Palii, prezeska Narodowego Ukraińskiego Towarzystwa Psychologicznego, która wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami udziela wsparcia psychologicznego mieszkańcom Ukrainy za pośrednictwem telefonu zaufania działającego zarówno w kraju, jak i w 21 innych państwach europejskich;
 • Brock D. Bierman, prezes organizacji charytatywnej „Ukraine Focus” z Waszyngtonu, która dociera z bezpośrednią pomocą do społeczności lokalnych na terenie całej Ukrainy we współpracy z ukraińskimi władzami na wszystkich szczeblach administracji publicznej;
 • Shams Asadi, Komisarz ds. Praw Człowieka i kierowniczka miejskiego Biura ds. Praw Człowieka w Wiedniu, której zadaniem jest wielopoziomowe zarządzanie kwestiami dotyczącymi praw człowieka a także ich promocja i budowanie kompetencji w zakresie w administracji lokalnej oraz edukacja na temat praw człowieka;
 • Oksana Savytska, wiceprezeska Ukraińskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, doradczyni ministra w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy;
 • Eoin O’Shea, dyplomowany psycholog kliniczny i główny doradca ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego w DIGNITY – Duńskim Instytucie Przeciw Torturom, konsultant lokalnych organizacji partnerskich DIGNITY – w tym Grupy ds. Ochrony Praw Człowieka w Charkowie (KHPG) – udzielający wsparcia ich pracownikom, by mogli skutecznie nieść pomoc w obliczu stojących przed nimi wyzwań;
 • Jean-Christophe Bonis, założyciel Team4ua i HIT (Humanitarian Innovative Technologies), globalnej fundacji humanitarnej, której misją jest wykorzystanie przełomowych technologii w reagowaniu na kryzysy humanitarne. Jest twórcą idei zastosowania technologii druku 3D do odbudowy domów i budynków zniszczonych w trakcie działań wojennych w Ukrainie, którego pierwszym przykładem jest ukończony już projekt odbudowy szkoły we Lwowie. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w W4UA 2023 mogą zarejestrować się pod adresem https://w4ua-2023.konfeo.com/pl/groups. Proces akredytacji dla przedstawicieli mediów rozpocznie się 15 sierpnia. Serdecznie zapraszamy do dołączenia – szczyt World For Ukraine 2023 to wyjątkowa szansa na włączenie się w globalny ruch na rzecz lepszej przyszłości Ukrainy.

* * *
O W4UA
Szczyt „World For Ukraine” (W4UA) to ważne międzynarodowe wydarzenie humanitarne, które gromadzi co roku organizacje, instytucje i osoby z całego świata, chcące wspólnie stawić czoła wyzwaniom stojącym przed Ukrainą. Koncentrując się na wspólnych rozwiązaniach i działaniach, W4UA ma na celu wspieranie Ukrainy w dążeniu do wolności, odbudowy i zrównoważonego rozwoju. Pierwsza edycja szczytu odbyła się w dniach 7-9 grudnia 2022 r., a 19 kwietnia 2023 r. opublikowany został „Raport W4UA 2022” podsumowujący całe wydarzenie.
Więcej o W4UA: https://w4ua.com/
„Raport W4UA 2022”: https://w4ua.com/report-2022/