KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 12 czerwca, 2024   I   06:27:29 PM EST   I   Gwidona, Leonii, Niny
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. > Illinois

Dyżury konsularne w IL w oddziałach PSFCU

22 marca, 2023

Dyżury konsularne w IL w oddziałach PSFCU

Jak powiadomił Konsulat Generalny RP w Chicago, wsłuchując się w głos Polonii w chicagowskim okręgu konsularnym i wychodząc naprzeciw jej oczekiwaniom, od dnia 12 kwietnia 2023 r. wnioski paszportowe oraz wnioski w sprawach prawnych (rejestracja małżeństw, urodzeń, zmiana imienia i nazwiska, poświadczenie podpisu i kopii) będzie można składać podczas dyżurów konsularnych w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej/Polish & Slavic Federal Credit Union.

 Konsulowie przyjmować będą wnioski w różnych oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Dyżury odbywały się będą rotacyjnie we wszystkich oddziałach PSFCU dwa razy w miesiącu (sprawy paszportowe) oraz raz w miesiącu (sprawy prawne), w środy.

Powyższe rozwiązania połączone z wdrożeniem usprawnień organizacyjnych i nowego systemu przyjmowania wniosków paszportowych pozwolą na dalsze zwiększenie liczby udostępnianych miejsc na wizyty, a także ułatwią złożenie wniosku osobom starszym i chorym, którzy mają utrudniony dojazd do Konsulatu Generalnego RP w Chicago.

Na wizyty paszportowe w oddziałach PSFCU można będzie umówić się bezpłatnie za pomocą elektronicznego systemu rejestracji E-Konsulacie .

 

UWAGA: system E-Konsulat został zmodernizowany i wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom stosowanym przez pośredników i firmy komercyjne

oraz w celu zapewnienia każdemu obywatelowi RP możliwości bezpłatnej rezerwacji terminu wizyty.

Instrukcja rejestracji w E-Konsulacie na dyżur w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej:

1. Otwarcie strony: https://secure.e-konsulat.gov.pl/ 

2. Wybranie zakładki Stany Zjednoczone Ameryki >>> i odpowiedniego oddziału Unii Kredytowej:

 • Dyżur konsularny – Mount Prospect
 • Dyżur konsularny – Glendale Heights
 • Dyżur konsularny – Bridgeview
 • Dyżur konsularny – Schaumburg
 • Dyżur konsularny – Orland Park
 • Dyżur konsularny – Norridge

3. System pozwala na jednokrotną rejestrację na spotkanie. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po odwołaniu wcześniejszej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.
4. Wypełniając formularz należy podać wszystkie wymagane dane. Wpisanie niepoprawnych danych osobowych spowoduje odrzucenie wniosku. W sprawach paszportowych wymagane jest podanie numeru PESEL.
5. Po zarejestrowaniu formularza należy pobrać i wydrukować potwierdzenie wizyty z pliku PDF (Pobierz potwierdzenie wizyty). Osoby bez wydrukowanych potwierdzeń mogą nie zostać wpuszczone do oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
6. Wypełniając formularz należy podać dane personalne osoby, której dotyczył będzie składany wniosek. W przypadku dzieci należy podać dane dziecka, a nie rodziców/opiekunów
(1 wniosek = 1 miejsce).

Na dyżur paszportowy należy przygotować niżej wymienione dokumenty: 

 • money order lub cashier's check wystawiony na Consulate General of Poland in Chicago (UWAGA: nie ma możliwości płatności gotówką i kartą),
 • fotografię paszportową,
 • pozostałe wymagane prawem dokumenty:
 • polski paszport lub/i polski dowód osobisty;
 • decyzję wojewody poświadczającą posiadanie obywatelstwa polskiego (dotyczy osób, które przeprowadzały procedurę poświadczania obywatelstwa polskiego);
 • ew. odpis polskiego aktu urodzenia wydany przez urząd stanu cywilnego w Polsce (obowiązkowo w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL);
 • ew. odpis polskiego aktu małżeństwa wydany przez urząd stanu cywilnego (obowiązkowo w przypadku osób, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego);
 • w przypadku zmiany administracyjnej imienia lub/i nazwiska – decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce o zmianie danych osobowych.

Na dyżur prawny należy przygotować dokumenty zależnie od rodzaju sprawy.

Szczegółowe informacje oraz wysokość opłat znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/usa/informacje-konsularne , według kategorii załatwianej sprawy.

Opłata przyjmowana będzie wyłącznie w formie money order lub cashier’s check

Prosimy o punktualne przybywanie na spotkania.

Ze względów bezpieczeństwa, osoby zapisane będą mogły wejść do budynku tylko o godzinie wyznaczonej na spotkanie. Można oczekiwać na swoją kolejność wyłącznie na zewnątrz budynku. Osoba spóźniona będzie zobligowana do poczekania na ewentualną przerwę w obsłudze lub umówienia się na nowy termin.

1530 North Lake Shore Drive
Chicago, IL 60610
Tel: 312 337 8166, Fax: 312 255 1698
e-mail: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl