KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 29 lutego, 2024   I   04:35:27 AM EST   I   Lecha, Lutomira
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. > Connecticut

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku organizuje dyżur konsularny w New Britain. Zapisy od 6 marca 2023 r.

08 marca, 2023

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku organizuje dyżur konsularny w New Britain. Zapisy od 6 marca 2023 r.

Dyżur odbędzie się w sobotę, 18 marca 2023 r. w godzinach 9.00 – 19.00 w Budynku Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, 112 Grove St., New Britain, CT 06053.

W czasie dyżuru przyjmowane będą wnioski o wydanie paszportu TYLKO od osób zapisanych w systemie e-Konsulat.

Zapisy na dyżur zostaną uruchomione w poniedziałek 6 marca 2023 r. o godz. 20:00 (8:00 PM EST)
Zapisów można dokonywać wyłącznie na stronie https://e-konsulat.gov.pl/placowki/108

- w Menu należy wybrać opcję „Sprawy paszportowe” a następne wybrać rodzaj usługi „Wizyta na dyżurze w New Britain (18/03/2023)”

Wymagane dokumenty:

 • ostatni polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę)
 • jeżeli paszport utracił ważność, należy okazać inny aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, amerykański paszport lub prawo jazdy)
 • jedną aktualną fotografię – sprawdź, czy Twoje zdjęcie jest zgodne z wymaganiami (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10-letni oraz tymczasowy)
 • wniosek o wysyłkę paszportu

Dodatkowe wymagane dokumenty:

 • polski akt urodzenia (dotyczy osób, które nie posiadają numeru PESEL)
 • polski akt małżeństwa (dotyczy osób, które zawarły związek małżeński za granicą i zmieniły nazwisko lub nie mają numeru PESEL)
 • decyzja w sprawie zmiany imienia i/lub nazwiska (w przypadku osób, które zmieniły dane osobowe za granicą)
 • oryginał dokumentu uprawniającego do zniżki:
 • legitymacji szkolnej/studenckiej - musi zawierać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz datę ważności, jeżeli nie zawiera tych informacji, należy przygotować pismo ze szkoły potwierdzające status studenta;
 • ważnej legitymacji rencisty/emeryta, karty Medicare, orzeczenia o niepełnosprawności, ew. pisma informujące o przyznaniu świadczeń
 • w przypadku paszportów dla osób małoletnich – konieczna jest obecność dziecka powyżej 5. roku życia oraz obojga rodziców w celu wyrażenia przez nich zgody na wydanie paszportu dla dziecka
 • przynajmniej jeden rodzic powinien posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty
 • w przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu

Opłaty konsularne:

UWAGA! Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashier’s check lub certified check wystawionego na: CONSULATE GENERAL OF POLAND IN NEW YORK. Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

 • wydanie paszportu – 118 USD
 • wydanie paszportu dla małoletnich do 12. roku życia – 38 USD
 • wydanie paszportu dla dzieci od 12. do 18. roku życia – 59 USD
 • wydanie paszportu dla uczniów i studentów od 18. do 26. roku życia, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych – 59 USD (po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki)
 • wydanie paszportu dla osób powyżej 70. roku życia – bezpłatnie
 • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania paszport 10-letni – 16 USD

Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 12 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy konieczna jest opłata za dwie przesyłki – 24 USD.

W przypadku wysyłki większej liczby paszportów na jeden adres (wnioski składane przez rodziny) opłatę 12 USD należy uiścić wyłącznie raz.

Prosimy o sumowanie opłat za paszporty dla całej rodziny i opłat za wysyłkę na jednym Money Order (np. 118 + 12 = 130 USD).

Dodatkowe informacje paszportowe dostępne są tutaj


Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.