KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   06:55:55 PM EST   I   Brunona, Jana, Wery
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. > Nowy Jork

VI Festiwal Kolęd i Pastorałek dla Dzieci i Młodzieży na Brooklynie

10 stycznia, 2024

VI Festiwal Kolęd i Pastorałek dla Dzieci i Młodzieży na Brooklynie

Chór Dziecięcy Polonia i Parafia Matki Bożej Pocieszenia na Brooklynie zapraszają na VI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Festiwal odbędzie się 28 stycznia o godzinie 11am. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 stycznia 2024 r.

REGULAMIN

 1. Festiwal adresowany jest do wszystkich dzieci kochających muzykę.
 2. Celem Festiwalu jest wywołanie uśmiechu na twarzy dziecka oraz umuzykalnienie dzieci oraz krzewienie kultury i tradycji polskiego kolędowania.
 3. Artyści prezentują kolędy, pastorałki i piosenki świąteczno-noworoczne w dowolnym języku.
 4. Przesłuchania odbędą się z podziałem na kategorie wiekowe, można występować solo, w duecie, w zespole.
 5. Jeden wykonawca może wystąpić w konkursie najwyżej dwa razy.
 6. Wykonawcy zgłaszają utwór: kolęda, pastorałka, piosenka świąteczno-noworoczna w dowolnym języku.
 7. Muzycznym prezentacjom przysłuchiwać się będzie jury powołane przez Organizatora Festiwalu.
 8. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymują nagrody za udział.
 9. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością.
  Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
  Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia we wszelkich mediach wewnętrzny i zewnętrznych wyników Festiwalu z podaniem imion i nazwisk uczestników i ich opiekunów na powyższe warunki.
  Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych festiwalu.
 11. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zaprzestania przyjmowania zgłoszeń po osiągnięciu limitu miejsc, wyznaczonego przez Organizatora.
 13. Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrodę za udział, ponadto Organizator przewiduje przyznanie Szczególnych Wyróżnień
  a) Grand Prix Festiwalu
  b) Nagroda Specjalna
  Nagrody przyznaje powołane Jury.
 14. Laureaci poprzednich edycji biorą udział w konkursie jako gwiazdy. Nie biorą udziału w konkursie o nagrody Grand Prix oraz Specjalne.
 15. W szczególnych przypadkach jury zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii uczestnikom przesłuchań konkursowych.
 16. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyznanie większej ilości nagród, wyróżnień.

Więcej informacji na stronie www.chorpolonia.com