KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 kwietnia, 2024   I   03:08:38 AM EST   I   Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. > Nowy Jork

XI edycja Przystanek Historia IPN Nowy Jork 17 marca 2024 roku

15 marca, 2024

XI edycja Przystanek Historia IPN Nowy Jork 17 marca 2024 roku

W dniu 17 marca 2024 roku zapraszamy na Przystanek Historia IPN Nowy Jork, który poświęcony będzie 80. rocznicy Powstania Warszawskiego i połączony z projekcją filmu "Wiara'44". Spotkanie odbędzie się w Kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie w najbliższą niedzielę o godzinie 12:30 PM.

Stowarzyszenie Pamięć pragnie zaprosić na spotkanie XI edycji Przystanku Historia IPN Nowy Jork, które poświęcone będzie tematyce 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Połączone ono będzie z projekcją filmu pt. „Wiara’44”. Wykład poprowadzi dr Beata Kopcińska, pracownik Biura Przystanku Historia IPN.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 17 marca, w auli kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, przy 101 East 7th Street, NY 10009, po Mszy Świętej o godz. 11.00am (około 12:30 pm). Współorganizatorem jest Katolicki Klub Dyskusyjny św. Jana Pawła II w Nowym Jorku, Wiara'44.

W latach międzywojennych Warszawa nie była miastem nadmiernie religijnym. Ten stan rzeczy uległ zmianie po wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji, pod wpływem szoku wywołanego upadkiem państwa i stałego zagrożenia życia, tysiące warszawiaków wróciło do regularnych praktyk religijnych. Z kolei trudne warunki życia podczas Powstania Warszawskiego spowodowały dalsze pogłębienie wiary w opiekę Bożą i potrzebę życia sakramentalnego.

W ogarniętym walkami mieście posługę kapłańską pełniło około stu pięćdziesięciu księży katolickich. Dzielili oni powstańczy los zarówno z ludnością cywilną, jak i z walczącymi żołnierzami. Odprawiali nabożeństwa na warszawskich podwórkach, w ocalałych kościołach, piwnicach i szpitalach. Udzielali ślubów, chrztów, absolucji zbiorowej żołnierzom i organizowali pogrzeby. Pomagali również w łączeniu rodzin, zabiegali o żywność i lekarstwa.

Pełna poświęcenia posługa duszpasterska miała szczególne znaczenie w walczącej Warszawie. Prowadzona niejednokrotnie pod gradem kul, niosła pociechę, wsparcie duchowe, pomagała zwalczać zwątpienie. Ważnym jej elementem było także „krzepienie serc”, podnoszenie na duchu ludności i wojska. Starano się podkreślać, że obok broni materialnej potrzebna jest również broń duchowa.

W filmie wykorzystano materiały notacyjne z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego oraz archiwalne fotografie i wideo. Dokument trwa 30 minut.

XI edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork jest jednym z kilku projektów, które Stowarzyszenie Pamięć organizuje podczas polonijnych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI

W trakcie XI edycji Przystanku Historia IPN odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół polonijnych, współorganizowane z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, na które zapraszamy wszystkich nauczycieli.

Temat warsztatów: „MultiHISTORIA jako innowacyjne i uniwersalne narzędzie edukacji historycznej i wychowania patriotycznego”.

Warsztaty odbędą się w sobotę 16 marca o godz. 3.30pm w Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii św. Cyryla i Metodego, przy 150 Dupont Street, Brooklyn 11222. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 13 MARCA na adres info@pamiec.us

MultiHISTORIA to innowacyjne i uniwersalne narzędzie dające wiele możliwości dydaktycznych w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego. Sercem tego konceptu są piktogramy (proste graficzne reprezentacje różnych obiektów, miejsc, wydarzeń) i budowanie narracji historycznej oraz wiedzy faktograficznej na uniwersalnym materiale wizualnym (w nurcie tzw. historii wizualnej).

Jak działa MultiHISTORIA?

 • pozwala realizować rozmaite scenariusze lekcji czy zajęć ukierunkowanych na kształtowanie świadomości historycznej i umacnianie więzi z Ojczyzną,
 • jest narzędziem dydaktycznym, które może być stosowane samodzielnie lub jako urozmaicenie czy wzmocnienie pracy z podręcznikami z obszaru historii i edukacji patriotycznej różnego szczebla (od edukacji przedszkolnej po edukację dorosłych),
 • pobudza ciekawość poznawczą dzięki uruchomieniu myślenia wizualnego (piktogramy) oraz skojarzeniowego, co pozwala odkrywać historię poprzez tworzenie sieci pojęć, kategorii i narrację (tzw. storytelling) - dzięki temu Uczeń nie czyta o historii, lecz niejako “sam tworzy historię" o historii na bazie materiału wizualno-faktograficznego, w pełni angażując się w proces edukacyjny i skuteczniej zapamiętując treści.

GOŚCIE PRZYSTANKU HISTORIA

dr Beata Kopcińska – inspektor w Biurze Przystanków Historia IPN i nauczyciel akademicki. Odpowiedzialna m.in. za koordynację zajęć, przygotowanie projektów i konkursów, opracowanie merytoryczne lekcji o historii Polski XX wieku. Bierze czynny udział w delegacjach krajowych i zagranicznych.

Absolwentka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Pracę doktorską obroniła w 2023 roku. Autorka książki „Lubelskie Wilki. Dzieje zgrupowań partyzanckich Lubelszczyzny” oraz artykułów naukowych dotyczących działań partyzanckich oraz obrony terytorialnej.
Wybrane działania w BPH IPN:

 • konkursy „Siła poświęcenia - Żołnierze Wyklęci”, „Witold Pilecki – mój bohater”, „Żołnierze Niezłomni – nigdy się nie poddamy”,
 • quiz historyczny „Wielki test o Niepodległej”,
 • udział w Przystankach Historia Chicago, Edynburg oraz Rejkiawik,
 • gość specjalny V. Międzynarodowego dnia edukacji polonijnej w Londynie.

Marta Golińska - pracownik Biura Przystanków Historia. Studiowała bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. W Instytucie Pamięci Narodowej pracuje od 2022 roku. W IPN jest członkiem Międzynarodowej Grupy Eksperckiej do spraw Kontaktów Międzynarodowych. Jest koordynatorem Przystanku Historia Teksas. Od lat zajmuje się genealogią, we współpracy z Archiwum Narodowym, Muzeum Niepołomickim na Zamku Królewskim i innymi jednostkami samorządowymi, współtworzy wystawy i upamiętnianie osób związanych z lokalną historią. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w szkołach polonijnych.

Serdecznie zapraszamy!