KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 21 czerwca, 2024   I   08:08:40 AM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
Zapisy na dyżur konsularny w Buffalo, NY

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku informuje o najbliższym dyżurze konsularnym w Buffalo.

Dyżur odbędzie się w sobotę, 18 maja 2024 r. w godzinach 9.00 – 19.00 w Polish Saturday School Buffalo, 123 Townsend Street, Buffalo.

 Zapisy na dyżur:

UWAGA! Podczas dyżuru przyjmowane będą wnioski o wydanie paszportu TYLKO od osób zapisanych w systemie e-Konsulat. 

- należy wybrać rodzaj usługi „Wizyta na dyżurze konsularnym w Buffalo (18 maja 2024 r.)”.

Wymagane dokumenty:

 • ostatni polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę);
 • jeżeli paszport utracił ważność, należy okazać inny aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, amerykański paszport lub prawo jazdy);
 • jedną aktualną fotografię – sprawdź, czy Twoje zdjęcie jest zgodne z wymaganiami
 • wniosek o wysyłkę paszportu.

Dodatkowe wymagane dokumenty:

 • polski akt urodzenia (dotyczy osób, które nie posiadają numeru PESEL);
 • polski akt małżeństwa (dotyczy osób, które zawarły związek małżeński za granicą i zmieniły nazwisko lub nie mają numeru PESEL);
 • decyzja w sprawie zmiany imienia i/lub nazwiska (w przypadku osób, które zmieniły dane osobowe za granicą);
 • oryginał dokumentu uprawniającego do zniżki: - legitymacji szkolnej/studenckiej - musi zawierać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz datę ważności, jeżeli nie zawiera tych informacji, należy przygotować pismo ze szkoły potwierdzające status studenta; - ważnej legitymacji rencisty/emeryta, karty Medicare, orzeczenia o niepełnosprawności, ew. pisma informujące o przyznaniu świadczeń.
 • w przypadku paszportów dla osób małoletnich – konieczna jest obecność dziecka powyżej 5. roku życia oraz obojga rodziców w celu wyrażenia przez nich zgody na wydanie paszportu dla dziecka: - przynajmniej jeden rodzic powinien posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty; - w przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

Opłaty konsularne:

UWAGA! Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashier’s check lub certified check wystawionego na: CONSULATE GENERAL OF POLAND IN NEW YORK. Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

 • wydanie paszportu – 122 USD;
 • wydanie paszportu dla małoletnich do 12. roku życia – 39 USD;
 • wydanie paszportu dla dzieci od 12. do 18. roku życia – 61 USD;
 • wydanie paszportu dla uczniów i studentów od 18. do 26. roku życia, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych – 61 USD (po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki);
 • wydanie paszportu dla osób powyżej 70. roku życia – bezpłatnie;
 • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania paszport 10-letni – 17 USD.

Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 12 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy konieczna jest opłata za dwie przesyłki – 24 USD.

W przypadku wysyłki większej liczby paszportów na jeden adres (wnioski składane przez rodziny) opłatę 12 USD należy uiścić wyłącznie raz.

Prosimy o sumowanie opłat za paszporty dla całej rodziny i opłat za wysyłkę na jednym Money Order (np. 122 + 12 = 134 USD). 

Dodatkowe informacje paszportowe dostępne są tutaj.

Konsulat Generalny RP w NY

Polskie placowki dyplomatyczne w USA

233 Madison Ave.
New York, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 646-237-2100 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.