KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 lipca, 2024   I   03:48:56 PM EST   I   Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Turystyka, Wakacje, Bilety

Kazimierz Dolny, czyli קוזמער

Ewa Michałowska-Walkiewicz
02 czerwca, 2023

Kazimierz Dolny, czyli קוזמער

Kazimierz Dolny nad Wisłą, którego nazwa w języku jidysz pisana jest w sposób następujący קוזמער, jest miastem polskim usytuowanym w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. Redakcja Dziennika Polonijnego, wybrała się na majówkowy weekend właśnie do tego miasta, aby zgłębić jego historię.

 

XI stulecie

Początki osady sięgają XI stulecia. Na jednym ze wzgórz tego miejsca, była usytuowana niewielka osada o nazwie Wietrzna Góra. Należała ona do zakonu, benedyktyńskiego. W 1181 roku, książę dzielnicowy Kazimierz Sprawiedliwy, dał tę osadę zakonowi norbertanek z podkrakowskiego Zwierzyńca.

Od imienia darczyńcy

Norbertanki w podzięce za taki akt łaski ze strony księcia, nadały osadzie tej nazwę Kazimierz. Nazwa ta została po raz pierwszy odnotowana w kronikach kościelnych w 1249 roku. Przymiotnik „Dolny” został dodany w celu odróżnienia tego miejsca, od leżącego w górnym biegu Wisły Kazimierza podkrakowskiego. Po około 150 latach, osada i okoliczne wsie stały się dobrami korony polskiej.

Po scaleniu ziem polskich

Król Polski Władysław Łokietek w roku 1325, po złączeniu ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym, w podzięce dla Jezusa Króla, ufundował w Kazimierzu kościół parafialny. W ogóle założenie miasta oraz wzniesienie w nim zamku, przypisuje historia kolejnemu Piastowi, a mianowicie Kazimierzowi Wielkiemu.

Prawa miejskie

Prawa miejskie w Kazimierzu zostały przyznane w pierwszej połowie XIV stulecia. W 1406 roku, król Władysław Jagiełło, dokonał lokacji miasta w systemie praw magdeburskich. Wytyczono wówczas rynek, ulice oraz teren pod budowę kamieniczek miejskich. Lecz północną część rynku pozostawiono niezabudowaną. Dzięki temu, rynek otwarty jest na farę i zamek.

Szesnaste stulecie

W 1501 roku, Kazimierz Dolny został siedzibą okolicznego starostwa. Król Polski Zygmunt I Stary mający długi u Mikołaja Firleja, nadał w 1519 roku, synowi wspomnianego Mikołaja Piotrowi, dożywotni urząd starosty kazimierzowskiego. W tym czasie przebudowany został w Kazimierzu zamek. Po pożarach, które miały tu miejsce w latach 1561 i 1585, spalone spichlerze i niektóre domy, zostały odbudowane przy użyciu skał wapiennych z tej właśnie okolicy.

Koniec złotego wieku

Złoty wiek Kazimierza skończył się w miesiącu lutym 1656 roku. Wtedy to doszło do spalenia miasta i zamku, przez ciągnące tędy wojska króla Szwecji Karolusa Gustawusa. Cykliczne przemarsze wojsk północnych, przyczyniły się zatem do upadku miasta. W 1677 roku, kolejny król Polski Jan III Sobieski, wydał dekret pozwalający w Kazimierzu osiedlać się kupcom ormiańskim i greckim. Z biegiem czasu zaprosił król także handlujących Żydów. Kolejne wojny polsko-szwedzkie, znów spustoszyły Kazimierz. Z biegiem lat rozbiory naszego kraju, definitywnie odcięły miasto od rynków zbytu.

Czas po dwóch powstaniach

W dniu 18 marca 1831 roku, miała miejsce w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, krwawa bitwa powstania listopadowego, w której zginęło wielu mężczyzn mieszkańców Kazimierza. Po powstaniu styczniowym, w którym też mieszkańcy tego miasta brali udział, Kazimierz Dolny utracił prawa miejskie.

Ale urokliwość tego miasteczka, mistyka i szczególna atmosfera, przyciąga do niego turystów i miłośników filmu i literatury.

Galeria