KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 kwietnia, 2024   I   10:06:51 PM EST   I   Bony, Horacji, Jerzego
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Koronawirus

Podróże do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Test, kwarantanna, karta lokalizacji

11 lutego, 2022

Podróże do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Test, kwarantanna, karta lokalizacji

Zgodnie z komunikatem zaktualizowanym 11.02.2022 osoby przybywające z USA, podobnie jak inni podróżni przekraczający granicę Polski jako granicę zewnętrzną UE, do dnia 28 lutego 2022 r. zobowiązani są do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (test będzie mógł być wykonany zarówno w państwie, z którego dana osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną lub w ciągu 3 godzin od przekroczenia granicy).

Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu będzie zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę. W przypadku wykonania testu po odprawie granicznej procedura zwalniania podróżnego z kwarantanny spoczywa wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem podróżny nie musi powracać do strefy odpraw granicznych.

Szczegóły dostępne są na stronie Straży Granicznej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html 

Uwaga!

Weryfikację przedstawionych do kontroli dokumentów oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwarantanny w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Karta lokalizacji podróżnego

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w formie papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp


Uwaga!

Wszelkie zapytania dotyczące zasad przekraczania granicy przez obywateli polskich oraz cudzoziemców w dobie koronawirusa należy kierować do odpowiednich oddziałów Straży Granicznej.