KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 22 kwietnia, 2024   I   10:02:18 PM EST   I   Łukasza, Kai, Nastazji
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Koronawirus

Podróż do Polski z USA. Testy, kwarantanna, karta lokalizacji podróżnego. Aktualizacja z dnia 02.02.2022

03 lutego, 2022

Podróż do Polski z USA. Testy, kwarantanna, karta lokalizacji podróżnego. Aktualizacja z dnia 02.02.2022
gov.pl

Obywatele USA lub posiadacze prawa pobytu w Stanach Zjednoczonych mogą podróżować do Polski w ramach międzynarodowego ruchu lotniczego.

Testy

Do dnia 28 lutego 2022 r. podróżni przekraczający granicę Polski jako granicę zewnętrzną UE zobowiązani są do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (test będzie mógł być wykonany zarówno w państwie, z którego dana osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną). Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu będzie zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę.

Kwarantanna

Podróżni niezależnie od posiadanego obywatelstwa przybywający do Polski spoza terytorium państw Strefy Schengen/EOG (w tym także z USA) jeśli nie przedstawią negatywnego wyniku testu podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Podróżni skierowani na kwarantannę mogą być z niej zwolnieni jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż po 8 dniach od dnia przylotu do Polski. Szczegóły dostępne są na stronie Straży Granicznej.

Uwaga!

Weryfikację przedstawionych do kontroli dokumentów oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwarantanny w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Karta lokalizacji podróżnego

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w formie papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp

Uwaga!

Wszelkie zapytania dotyczące zasad przekraczania granicy przez obywateli polskich oraz cudzoziemców w dobie koronawirusa należy kierować do odpowiednich oddziałów Straży Granicznej.

gov.pl

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!