KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 2 października, 2022   I   03:53:20 PM EST   I   Racheli, Sławy, Teofila
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

Informacje dla podróżujących do Polski. Komunikat z 27 grudnia, 2021

28 grudnia, 2021

Informacje dla podróżujących do Polski. Komunikat z 27 grudnia, 2021

W związku z pandemią obowiązują ograniczenia w podróżowaniu. MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Kto może wjechać do Polski:

Główne kategorie osób, które mogą wjechać do Polski:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo niepełnoletnimi dziećmi obywateli polskich, lub pozostają pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 • studenci, doktoranci kształcący się w Polsce, uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i niepełnoletnie dzieci,
 • obywatele Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego, Izraela, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Turcji lub posiadacze prawa pobytu w tych krajach podróżujący do Polski w ramach międzynarodowego ruchu lotniczego,
 • obywatele Ukrainy.

Pełna lista osób uprawnionych do wjazdu na teren Polski jest dostępna na stronie Straży Granicznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wjazdu do Polski są dostępne: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen

 

Obostrzenia od 30 listopada 2021 r.

Do 27 grudnia 2021 r. obowiązuje zakaz wykonywania lotów pasażerskich z lotnisk położonych na terytorium 7 państw południa Afryki: Eswatini, Lesotho, Botswany, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe.

 Testy

Do dnia 31 stycznia 2022 r. podróżni przekraczający granicę Polski jako granicę zewnętrzną UE zobowiązani są do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (test będzie mógł być wykonany zarówno w państwie, z którego dana osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną)Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu będzie zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę.

Kwarantanna

Podróżni niezależnie od posiadanego obywatelstwa przybywający do Polski spoza terytorium państw Strefy Schengen/EOG (w tym także z USA) jeśli nie przedstawią negatywnego wyniku testu podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Podróżni skierowani na kwarantannę mogą być z niej zwolnieni jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż po 8 dniach od dnia przylotu do Polski. Szczegóły dostępne są na stronie Straży Granicznej.

 Uwaga!

Weryfikację przedstawionych do kontroli dokumentów oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwarantanny w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 Karta lokalizacji podróżnego

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w formie papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp

 Uwaga!

Wszelkie zapytania dotyczące zasad przekraczania granicy przez obywateli polskich oraz cudzoziemców w dobie koronawirusa należy kierować do odpowiednich oddziałów Straży Granicznej.