KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 4 października, 2023   I   12:56:45 PM EST   I   Edwina, Rosławy, Rozalii
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

Komunikat dotyczący podróży do Polski. Aktualizacja 14 grudnia, 2021

15 grudnia, 2021

Komunikat dotyczący podróży do Polski. Aktualizacja 14 grudnia, 2021

MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

W związku z pandemią obowiązują ograniczenia w podróżowaniu.

Kto może wjechać do Polski? Główne kategorie osób, które mogą wjechać do Polski:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo niepełnoletnimi dziećmi obywateli polskich, lub pozostają pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 • studenci, doktoranci kształcący się w Polsce, uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i niepełnoletnie dzieci,
 • obywatele Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego, Izraela, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Turcji lub posiadacze prawa pobytu w tych krajach podróżujący do Polski w ramach międzynarodowego ruchu lotniczego,
 • obywatele Ukrainy.

Pełna lista osób uprawnionych do wjazdu na teren Polski jest dostępna na stronie Straży Granicznej

Obostrzenia od 30 listopada 2021 r.

Do 17 grudnia 2021 r. obowiązuje zakaz wykonywania lotów pasażerskich z lotnisk położonych na terytorium 7 państw południa Afryki: Eswatini, Lesotho, Botswany, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe.

Testy

Do dnia 31 stycznia 2022 r. podróżni przekraczający granicę Polski jako granicę zewnętrzną UE zobowiązani są do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (test będzie mógł być wykonany zarówno w państwie, z którego dana osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną). Z obowiązku tego wyłączeniu będą uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem. Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu będzie zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę.

Kwarantanna

Podróżni niezależnie od posiadanego obywatelstwa przybywający do Polski spoza terytorium państw Strefy Schengen/EOG (w tym także z USA) podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Nie ma możliwości wykonania testu po przylocie na lotnisku. Podróżni skierowani na kwarantannę mogą być z niej zwolnieni jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż po 8 dniach od dnia przylotu do Polski. Szczegóły dostępne są na stronie Straży Granicznej

Kwarantannie nie podlegają:

 • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
 • osoby, którym wystawione zaświadczenie o powrocie do zdrowia,
 • dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką dorosłych posiadających zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego lub pod opieką przedstawiciela linii lotniczych,
 • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby posiadające negatywny wynik testu poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 lub innym uznanym za równoważny. Za równoważne z unijnymi cyfrowymi zaświadczeniami COVID - uznawane są certyfikaty wydawane przez władze niektórych państw, tj.: Andory, Armenii, Wysp Owczych, Gruzji, Islandii, Izraela, Liechtensteinu Macedonii Północnej, Monako, Maroko, Mołdawii, Nowej Zelandii, Norwegii, Panamy, Salwadoru, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu; Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Togo, Singapuru (lista może się zmieniać).
 • określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych, kierowcy, marynarze, sportowcy etc.) wymienione enumeratywnie w przepisach § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.

Uwaga!

Weryfikację przedstawionych do kontroli dokumentów oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwarantanny w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Karta lokalizacji podróżnego

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w formie papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp

gov.pl


Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.