KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 marca, 2024   I   09:47:03 AM EST   I   Kingi, Maryna, Tycjana
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

Podróże do Polski a COVID-19. Komunikat z dnia 03.12.2021

03 grudnia, 2021

Podróże do Polski a COVID-19. Komunikat z dnia 03.12.2021

Komunikat z dnia 03.12.2021. W związku z pandemią obowiązują ograniczenia w podróżowaniu MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Kto może wjechać do Polski:

Główne kategorie osób, które mogą wjechać do Polski:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo niepełnoletnimi dziećmi obywateli polskich, lub pozostają pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 • studenci, doktoranci kształcący się w Polsce, uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i niepełnoletnie dzieci,
 • obywatele Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego, Izraela, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Turcji lub posiadacze prawa pobytu w tych krajach podróżujący do Polski w ramach międzynarodowego ruchu lotniczego,
 • obywatele Ukrainy.

Pełna lista osób uprawnionych do wjazdu na teren Polski jest dostępna na stronie Straży Granicznej.

 

Obostrzenia od 30 listopada 2021 r.

Do 13 grudnia 2021 r. obowiązuje zakaz wykonywania lotów pasażerskich z lotnisk położonych na terytorium 7 państw południa Afryki: Eswatini, Lesotho, Botswany, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe.

 Kwarantanna

Podróżni niezależnie od posiadanego obywatelstwa przybywający do Polski spoza terytorium państw Strefy Schengen/EOG (w tym także z USA) podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Nie ma możliwości wykonania testu po przylocie na lotnisku. Podróżni skierowani na kwarantannę mogą być z niej zwolnieni jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż po 8 dniach od dnia przylotu do Polski. Szczegóły dostępne są na stronie Straży Granicznej.

Kwarantannie nie podlegają:

 • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
 • osoby, którym wystawione zaświadczenie o powrocie do zdrowia,
 • dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką dorosłych posiadających zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego lub pod opieką przedstawiciela linii lotniczych,
 • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby posiadające negatywny wynik testu poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 lub innym uznanym za równoważny. Za równoważne z unijnymi cyfrowymi zaświadczeniami COVID - uznawane są certyfikaty wydawane przez władze niektórych państw, tj.: Andory, Armenii, Wysp Owczych, Gruzji, Islandii, Izraela, Liechtensteinu Macedonii Północnej, Monako, Maroko, Mołdawii, Nowej Zelandii, Norwegii, Panamy, Salwadoru, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu; Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Togo, Singapuru (lista może się zmieniać).
 • określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych, kierowcy, marynarze, sportowcy etc.) wymienione enumeratywnie w przepisach § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.

Uwaga!

Weryfikację przedstawionych do kontroli dokumentów oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwarantanny w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Karta lokalizacji podróżnego

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w formie papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp

gov.pl