KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   02:27:38 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Koronawirus

Uznanie szczepienia na COVID-19 wykonanego poza granicami RP i wydanie Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC)

07 października, 2021

Uznanie szczepienia na COVID-19 wykonanego poza granicami RP i wydanie Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC)

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął szczepienie przeciwko COVID-19 (jedną lub dwie dawki) poza granicami kraju, szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium UE (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneka i Johnson & Johnson), może zgłosić się do wybranego punktu szczepień, w celu wprowadzenia szczepienia dokonanego za granicą, do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1).

Warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  1. oryginału wraz z kopią dokumentu (certyfikatu/zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia;
  2. tłumaczenia na język polski dokumentu, o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego;
  3. oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgoda na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową Ministerstwa Zdrowia.

gov.pl