KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   10:37:50 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Koronawirus

Podróż do Polski a aktualne ograniczenia związane z Covid-19

10 września, 2021

Podróż do Polski a aktualne ograniczenia związane z Covid-19

Komunikat z dnia 09.09.2021

W związku z pandemią obowiązują ograniczenia w podróżowaniu MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.


Kto może wjechać do Polski:

Główne kategorie osób, które mogą wjechać do Polski:

 - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 - cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo niepełnoletnimi dziećmi obywateli polskich, lub pozostają pod ich stałą opieką,
 - cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 -  cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 -  studenci, doktoranci kształcący się w Polsce, uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci,
 - obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i niepełnoletnie dzieci,
 - obywatele Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego, Izraela i Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadacze prawa pobytu w tych krajach podróżujący do Polski w ramach międzynarodowego ruchu lotniczego,
 - obywatele Ukrainy.


Pełna lista osób uprawnionych do wjazdu na teren Polski jest dostępna na stronie Straży Granicznej.

 Kwarantanna
Podróżni niezależnie od posiadanego obywatelstwa przybywający do Polski spoza terytorium państw Strefy Schengen/EOG (w tym także z USA) podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie. Nie ma możliwości wykonania testu po przylocie na lotnisku. Podróżni skierowani na kwarantannę mogą być z niej zwolnieni jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia przylotu do Polski.

Od obowiązku kwarantanny odstępuje się jedynie w następujących przypadkach:

1. Kwarantannie nie podlegają:

 -  osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej
 -  dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką dorosłych posiadających zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego,
 -  osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwarantanny w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 
Karta lokalizacji podróżnego

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w formie papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp

Tranzyt

Tranzyt przez Polskę możliwy jest bez dodatkowych obostrzeń jedynie wtedy, gdy spełnione są ŁĄCZNIE poniższe warunki:

- lotnisko tranzytu to lotnisko Chopina w Warszawie

- trasa podróży obejmować będzie przylot bezpośredni z terytorium USA (czy innego państwa trzeciego nie będącego członkiem Strefy Schengen ) na lotnisko Chopina w Warszawie,

- podróżni nie będą w ogóle opuszczać strefy tranzytowej tego lotniska, przesiadając się na kolejny lot

- państwo docelowe to państwo trzecie nie będące członkiem Strefy Schengen

Uwaga!

Wszelkie zapytania dotyczące zasad przekraczania granicy przez obywateli polskich oraz cudzoziemców w dobie koronawirusa należy kierować do odpowiednich oddziałów Straży Granicznej.

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!