KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 grudnia, 2023   I   11:43:56 AM EST   I   Hilarego, Franciszki, Ksawery
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Koronawirus

Obowiązkowa kwarantanna dla przylatujących do Polski z USA, którzy nie są zaszczepieni

24 czerwca, 2021

Obowiązkowa kwarantanna dla przylatujących do Polski z USA, którzy nie są zaszczepieni

Pilny komunikat z 24.06.2021. Obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do Polski spoza terytorium państw Strefy Schengen i EOG (w tym także z USA).

Z dniem 24 czerwca 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym podróżni niezależnie od posiadanego obywatelstwa rozpoczynający podróż z terytorium państwa nienależącego do Strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu kierowani są na obowiązkową 10-dniową kwarantannę.

Kwarantannie nie podlegają:

  • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
  • dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką dorosłych posiadających zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego,
  • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Podróżni rozpoczynający podróż z terytorium państwa nienależącego do Strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu skierowani na kwarantannę mogą być z niej zwolnieni jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia przylotu do Polski.

gov.pl


Ambasada RP
w Waszyngtonie