KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   04:13:17 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

Aktualne informacje związane z Covid-19 i podróżą do Polski

28 maja, 2021

Aktualne informacje związane z Covid-19 i podróżą do Polski

Komunikat rządu z dnia 27.05.2021

W związku z pandemią obowiązują ograniczenia w podróżowaniu MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Kto może wjechać do Polski:

Główne kategorie osób, które mogą wjechać do Polski:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo niepełnoletnimi dziećmi obywateli polskich, lub pozostają pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • studenci, doktoranci kształcący się w Polsce, uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i niepełnoletnie dzieci.

Pełna lista kategorii osób, które mogą wjechać do Polski znajduje się na stronie Straży Granicznej.

 

Kwarantanna


Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen:

 • każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w USA lub innego kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • testy te nie są finansowane ze środków publicznych.
 • rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

 

Kwarantannie nie podlegają

 • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej
 • osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przylocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną.