KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 12 czerwca, 2024   I   06:28:56 PM EST   I   Gwidona, Leonii, Niny
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

Wysoka zapadalność na choroby neurologiczne i psychiatryczne po COVID-19

Dariusz J. Nasiek, MD - biegły sądowy, specjalista anestezjolog, specjalista leczenia bólu
21 kwietnia, 2021

Wysoka zapadalność na choroby neurologiczne i psychiatryczne po COVID-19

Badania naukowe przeprowadzono w Wielkiej Brytanii na ogromnej liczbie pacjentów – grupa badawcza liczyła 236,000 osób chorych na COVID-19. Analiza elektronicznych kart zdrowia z wielu instytucji w Wielkiej Brytanii pozwoliła na oszacowanie częstości występowania chorób neurologicznych lub psychiatrycznych.

Zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe

W ciągu 6 miesięcy obserwacji 13% pacjentów bez wywiadu neurologicznego lub psychiatrycznego otrzymało pierwszą diagnozę tego schorzenia, a u kolejnych 21% pacjentów z przebytymi schorzeniami neurologicznymi lub psychiatrycznymi pojawiły się nowe schorzenia.

Następnie te wskaźniki porównano ze wskaźnikami u 342,000 osób z grypą lub innymi infekcjami dróg oddechowych. Częstość diagnoz neurologicznych lub psychiatrycznych była istotnie wyższa u pacjentów z COVID-19.

Najczęstszymi diagnozami były zaburzenia lękowe (17,4%), zaburzenia psychotyczne (2,8%), udar niedokrwienny (2,1%), otępienie (0,7%) i krwotok wewnątrzczaszkowy (0,6%). Stany neurologiczne lub psychiatryczne były znacznie bardziej prawdopodobne po ciężkim COVID-19, szczególnie u pacjentów, u których ostry COVID-19 spowodował encefalopatię (definiowaną jako majaczenie lub inne zmienione stany psychiczne). U osób z encefalopatią prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, udaru niedokrwiennego, psychozy lub otępienia wynosiło odpowiednio 22%, 22%, 9%, 7% i 5%.

Komentarz

To duże badanie pokazuje, że różne zaburzenia neurologiczne lub psychiatryczne rozwijają się ze stosunkowo wysoką częstością już w ciągu pierwszych 6 miesięcy po ostrym zakażeniu COVID-19.

Te zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne wystąpiły u osób z wcześniejszymi zaburzeniami jak i u osób bez wcześniejszej historii choroby psychiatrycznej.

Pilnie potrzebne są interwencje mające na celu zmniejszenie ryzyka tych następstw.
Również bez odpowiedzi pozostaje pytanie: czy zaburzenia nastroju i lęku po COVID są spowodowane stresem psychospołecznym choroby, czy też są wywoływane przez zapalenie układu nerwowego spowodowane infekcją?

Anthony L. Komaroff, MD, recenzując Taquet M i wsp. Lancet Psychiatry 10 kwietnia, 2021.
Tłumaczył Dr Dariusz Nasiek, MD

 

Nasiek, Dariusz, MD, Leczenie powypadkowe

Bolu leczenie

185 Grand Avenue
Englewood, NJ

tel: Zadzwoń klikając na tel. 973-773-7730 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki


Dr Dariusz J. Nasiek, MD

American Board of Anesthesiology
American Board of Pain Medicine
American Board of Interventional Pain Physicians

Expertise:

 • Author of the book “PRP – New Paradigm in Regenerative Medicine”
 • Thousands and thousands of procedures performed in the OR
 • Hundreds of legal cases represented
 • 50s interviews given and articles written 
 • Dozens of seminars conducted

Uniqueness:

 • The only practice of neurology and interventional pain dedicated 100% to helping accidents victim