KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 21 lutego, 2024   I   11:45:54 PM EST   I   Eleonory, Lenki, Kiejstuta
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

Wszystko o szczepieniach przeciw COVID-19 w mieście Nowy Jork po polsku

11 kwietnia, 2021

Wszystko o szczepieniach przeciw COVID-19 w mieście Nowy Jork po polsku

Wszyscy nowojorczycy w wieku 16 lat i starsi mogą teraz zostać zaszczepieni. Osoby, które pracują lub studiują w Nowym Jorku, również się kwalifikują. Osoby kwalifikujące się do szczepienia mogą skorzystać z wyszukiwarki szczepionek, aby wyszukać punkt szczepień w swojej okolicy (niedostępna w przeglądarce Internet Explorer).

Covid-19 Szczepionka - NYC Health

Obecnie dostępność szczepionek zapewnianych przez rząd federalny jest ograniczona. W tej chwili w wyszukiwarce szczepionek może nie być wolnych terminów, należy jednak regularnie do niej zaglądać. Po zwiększeniu dostaw szczepionek udostępnione zostaną nowe terminy wizyt.

Wizyty podania drugiej dawki

Szczepionki firm Pfizer i Moderna wymagają podania dwóch dawek. Zgodnie z wytycznymi CDC podanie drugiej dawki należy zaplanować na co najmniej 21 do 42 dni (Pfizer) lub 28 do 42 dni (Moderna) po pierwszej dawce. Jeśli nie jest to możliwe, należy przyjąć drugą dawkę tak szybko, jak to możliwe. Należy przyjąć drugą dawkę bez względu na to, ile czasu upłynęło. Szczepionka jest skuteczniejsza po drugiej dawce.

Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę i nie mają wyznaczonej wizyty podania drugiej dawki, powinny skontaktować się z lekarzem lub placówką, w której zostały zaszczepione. Po drugą dawkę należy zgłosić się do tego samego punktu, w którym podano pierwszą dawkę.

Szczepionki są ważnym narzędziem zapobiegania COVID-19.

Nawet po zaszczepieniu się nadal należy przestrzegać tych ważnych zasad zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19: nie wychodzić z domu w razie złego samopoczucia, myć ręce, zasłaniać usta i nos oraz zachowywać fizyczną odległość od innych osób.

Grupy obecnie kwalifikujące się do szczepień

Szczepionka przeciw COVID-19 jest dostępna dla określonych grup w NYC, w tym dla osób w wieku 65 lat i starszych, personelu medycznego i innych niezbędnych pracowników. Dowiedz się, które grupy obecnie kwalifikują się do szczepienia, a które mogą kwalifikować się w następnej kolejności.

Potwierdzenie kwalifikowalności

Współistniejące schorzenia

Podczas umawiania się na szczepienie należy poświadczyć istnienie współistniejącego schorzenia stanowiącego podstawę do zakwalifikowania się. Przy zaszczepieniu się w NYC, nie jest wymagane okazanie skierowania od lekarza ani innego dowodu potwierdzającego stan zdrowia. Jeśli szczepienie zostało wykonane przez lekarza rodzinnego, zaświadczenie o stanie zdrowia może nie być wymagane.

Zatrudnienie

Osoby, które kwalifikują się ze względu na zatrudnienie, muszą zaświadczyć, że ich praca wymaga osobistego kontaktu z członkami społeczeństwa lub współpracownikami, lub że nie są w stanie pracować zdalnie. Muszą również posiadać dowód, że pracują lub mieszkają w stanie Nowy Jork. Dowodem zatrudnienia mogą być:

 • Karta identyfikacyjna pracownika lub odznaka
 • List od pracodawcy lub organizacji stowarzyszonej
 • Zaświadczenie o zarobkach, w zależności od określonego statusu pierwszeństwa
 • Dowód pracy poprzez aplikację, taką jak Uber, Lyft lub DoorDash

Niektóre punkty szczepień mogą również wymagać dowodu zamieszkania w Nowym Jorku lub zamieszkania w obrębie określonych kodów ZIP.

Dokumenty te nie będą wykorzystywane jako prawny dowód Twojego statusu zatrudnienia, nie będą też zbierane ani kopiowane przez osoby obsługujące punkty szczepień. Ich jedynym celem jest potwierdzenie uprawnienia do zaszczepienia się.

Wiek i miejsce zamieszkania

Osoby kwalifikujące się do szczepienia na podstawie swojego wieku, muszą okazać dokument potwierdzający wiek i zamieszkanie w Nowym Jorku.

Jako potwierdzenie wieku można przedstawić:

 • Prawo jazdy lub dokument tożsamości ze zdjęciem inny niż prawo jazdy
 • Najczęściej zadawane pytania (IDNYC)
 • Akt urodzenia wydany przez władze stanowe lub lokalne
 • Aktualny paszport amerykański lub ważny paszport zagraniczny
 • Karta stałego pobytu
 • Akt naturalizacji lub dokument potwierdzający obywatelstwo
 • Polisa na życie z datą urodzenia
 • Akt małżeństwa z datą urodzenia

Jako potwierdzenie miejsca zamieszkania można przedstawić:

 • Jeden z następujących dokumentów:
  • Stanowy lub wydany przez organ administracji publicznej dokument tożsamości
  • Oświadczenie właściciela nieruchomości
  • Aktualny rachunek za czynsz lub umowa najmu
  • Wyciąg z rachunku hipotecznego

lub

 • Dwa z następujących dokumentów:
  • Oświadczenie od innej osoby
  • Aktualna korespondencja
  • Dokumentacja ze szkoły

Przed wizytą szczepienia

Przed szczepieniem wymagane będzie wypełnienie Formularz szczepienia przeciw COVID-19 w NYS. NYS wymaga od świadczeniodawcy podającego szczepionkę, aby sprawdził, czy wypełniono formularz.

Przed udaniem się do punktu szczepień należy pamiętać o następujących wskazówkach:

 • Osoby, które nie czują się dobrze w dniu wizyty, muszą przełożyć ją na później.
 • CDC nie zaleca szczepienia 14 dni przed lub po innym dowolnym szczepieniu.
 • W czasie wizyty wymagane jest okrycie twarzy. Osoby bez zasłoniętych ust i nosa nie zostaną wpuszczone do punktu szczepienia.

Przed zaszczepieniem się warto uzyskać bardziej szczegółowe informacje o ochronie prywatności, prawach pacjenta i pozwoleniu na użycie szczepionki:

Po wizycie

Po podaniu pierwszej dawki osoba zaszczepiona otrzyma kartę, na której podane będzie jej imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o podanej szczepionce oraz miejscu i dacie jej otrzymania. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu i wykonać kserokopię lub zrobić zdjęcie na wypadek zgubienia.

Należy przynieść ją ze sobą na drugie szczepienie.

Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi informacjami istotnymi po otrzymaniu szczepionki, w tym wskazówkami, co zrobić jeszcze przed opuszczeniem punktu szczepień i w razie wystąpienia działań niepożądanych:

Sprawiedliwe i równe szczepienia

Wydział Zdrowia zapewni sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionek. Nasze plany uwzględniają nierówności i dysproporcje w zakresie dostępu do usług zdrowotnych, z którymi borykają się społeczności o niedostatecznym poziomie dostępu do opieki zdrowotnej (PDF). Zapewnimy, aby społeczności najbardziej dotknięte przez pandemię będą miały dostęp do szczepionki.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

Centrum Polsko-Słowiańskie
Więcej info o programach >>>