KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 11 sierpnia, 2022   I   04:04:14 PM EST   I   Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

Zostałeś zaszczepiony! Co musisz wiedzieć po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19?

10 marca, 2021

Zostałeś zaszczepiony! Co musisz wiedzieć po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19?

Ważne aby po pierwszym szczepieniu umówić się na przyjęcie drugiej dawki, która powinna zostać podana po upływie od trzech tygodni (Pfizer) do czterech tygodni (Moderna) po pierwszym zastrzyku.

Przed opuszczeniem ośrodka podającego szczepionkę:

 • Jeśli jest to Pana/Pani pierwsze szczepienie, należy umówić się na przyjęcie drugiej dawki, która powinna zostać podana po upływie od trzech tygodni (Pfizer) do czterech tygodni (Moderna) po pierwszym zastrzyku.
 • Należy dopilnować, aby otrzymać kartę szczepienia. Znajdzie się na niej informacja o rodzaju otrzymanej szczepionki oraz data jej otrzymania. Kartę tą należy zabrać ze sobą na wizytę związaną z przyjęciem drugiej dawki (wizyta ta musi odbyć się w tej samej placówce, w której odbyło się przyjęcie pierwszej dawki). Po przyjęciu drugiej dawki należy upewnić się, że karta szczepienia została zaktualizowana i zawiera informacje o obu dawkach.

Jakie są możliwe działania niepożądane szczepionki?

Częste działania niepożądane to tkliwość lub obrzęk ręki, w którą podano zastrzyk, bóle głowy, bóle ciała, zmęczenie i gorączka. Działania niepożądane występują częściej po podaniu drugiej dawki i są rzadsze u starszych osób dorosłych. Zazwyczaj działania niepożądane:

 • Są łagodne lub umiarkowane
 • Pojawiają się w ciągu pierwszych trzech dni po szczepieniu (najczęściej w kolejnym dniu po szczepieniu)
 • Utrzymują się przez jeden do dwóch dni

Co należy zrobić, jeśli wystąpią działania niepożądane?

Do usługodawcy opieki zdrowotnej należy zadzwonić, jeśli ma Pan/Pani działania niepożądane, które są niepokojące lub nie ustępują po kilku dniach albo jeśli zaczerwienienie lub tkliwość w miejscu podania zastrzyku nasilą się po 24 godzinach. Z usługodawcą należy porozmawiać o przyjmowaniu leków wydawanych bez recepty, takich jak paracetamol (Tylenol) lub ibuprofen (Advil).

Drugą dawką należy przyjąć nawet, jeśli po pierwszym zastrzyku wystąpiły działania niepożądane, chyba że usługodawca zaleci inaczej.

Działania niepożądane można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji Centrum Zwalczania i Profilaktyki Chorób (CDC) na smartfony V-safe. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację, należy odwiedzić stronę vsafe.cdc.gov

Działania niepożądane można również zgłaszać za pośrednictwem systemu zgłaszania działań niepożądanych szczepionki (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS), którym zarządza CDC i Agencja ds. Żywności i Leków. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem strony vaers.hhs.gov/reportevent.html lub dzwoniąc pod numer 800-822-7967. Podane informacje będą traktowane poufnie.

Czy może wystąpić reakcja alergiczna na szczepionkę?

W oparciu o dostępną wiedzę można stwierdzić, że reakcje alergiczne są niezbyt częste. Reakcje alergiczne zasadniczo pojawiają się w ciągu kilku minut do godziny od podania zastrzyku.

Do objawów ciężkiej reakcji alergicznej należą: trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy i gardła, przyspieszona akcja serca, wysypka na całym ciele, zawroty głowy i osłabienie siły mięśniowej. Jeśli sądzi Pan/Pani, że wystąpiła u Pana/Pani ciężka reakcja alergiczna, należy zadzwonić pod numer 911 lub udać się do najbliższego szpitala.

Czy w przypadku drugiej dawki szczepionki należy podać ten sam rodzaj szczepionki, jak w przypadku pierwszej dawki?

Tak. W przypadku obu dawek należy użyć tej samej szczepionki. Jeśli otrzyma Pan/Pani szczepionkę firmy Pfizer, powinien Pan/powinna Pani otrzymać drugą dawkę szczepionki firmy Pfizer 21 dni później. Jeśli otrzyma Pan/Pani szczepionkę firmy Moderna, powinien Pan/powinna Pani otrzymać drugą dawkę szczepionki firmy Moderna 28 dni później.

Kiedy szczepionka zaczyna działać?

Chociaż może Pan/Pani uzyskać pewien poziom ochrony po pierwszej dawce, szczepionka jest znacznie bardziej skuteczna po podaniu dwóch dawek. Nie uzyska Pan/Pani pełnej ochrony, jaką zapewnia szczepionka, przed upływem jednego do dwóch tygodni od podania drugiej dawki.

Czy po szczepieniu można zrezygnować z innych środków ostrożności przeciwko COVID-19?

Nie. Po szczepieniu nadal należy stosować środki profilaktyki:

 • Chore osoby powinny zostać w domu.
 • Należy zachowywać co najmniej 6 stóp (2 metry) odstępu od innych.
 • Należy nosić maskę na twarz.
 • Należy często myć ręce i stosować środek odkażający do rąk.

Chociaż wykazano, że szczepionki przeciwko COVID-19 chronią ludzi przed zachorowaniem, musimy dowiedzieć się, jak długo utrzymuje się ochrona i czy szczepionka chroni przed transmisją wirusa.

Czy otrzymam rachunek za szczepienie lub wizytę?

Nie. Obciążone może zostać Pana/Pani towarzystwo ubezpieczeniowe, ale nie poniesie Pan/Pani kosztów współodpłatności ani innych opłat za szczepionkę.

Czy moje dane osobowe są chronione?

Pana/Pani dane osobowe są ściśle chronione. Podstawowe informacje na Pana/Pani temat (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, data szczepienia i rodzaj otrzymanej szczepionki) zostaną przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wydziałowi Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (Wydział Zdrowia NYC).

Co należy zrobić w przypadku innych pytań?

Może Pan/Pani zadzwonić do usługodawcy, który podał szczepionkę lub do usługodawcy opieki zdrowotnej. Może Pan/Pani również zadzwonić pod numer 311.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?