KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   04:53:08 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

Jak długo utrzymuje się odporność po wyzdrowieniu z łagodnej postaci infekcji COVID-19?

Dariusz J. Nasiek, MD - Accident Related Therapy & Pain Management
03 lutego, 2021

Jak długo utrzymuje się odporność po wyzdrowieniu z łagodnej postaci infekcji COVID-19?

Dwa badania opublikowane w prestiżowych czasopismach "Cell" i "Nature" sugerują, że adaptacyjna odpowiedź immunologiczna w COVID-19 jest trwała i pozostaje kształtowana przez pozostałości wirusa w późniejszym czasie.

Nasze zrozumienie odporności naturalnie wytworzonej po i poprzez zakażenie SARS-CoV-2 ma kluczowe znaczenie dla uzyskania kontroli nad pandemią COVID-19. Pamięć immunologiczna opiera się na aktywacji, ekspansji i różnicowaniu limfocytów B i T o właściwościach neutralizujących wirusy. Po ponownym ekspozycji na infekcje tym samym wirusem te reaktywowane linie komórkowe koordynują działania w celu usunięcia wirusa, zapobieganiu rozwoju choroby lub łagodzenia jej skutków oraz ograniczają przenoszenia zakażenia na inne osoby. Pozostaje pytanie czy ta odpowiedź immunologiczna jest trwała w przypadku COVID-19?

Rodda i inni badacze zbadali osocze i komórki krwi obwodowej od 15 pacjentów, którzy wyzdrowieli po łagodnie przebiegającej infekcji COVID-19 (średni czasu trwania objawów, 13 dni) i u 17 zdrowych osób z grupy kontrolnej. Wirus COVID-19 indukował specyficzne dla SARS-CoV-2 przeciwciała IgG, neutralizujące osocze oraz limfocyty B i T pamięci, które utrzymywały się przez ponad 3 miesiące. Limfocyty pamięci B wytwarzały przeciwciała neutralizujące przeciwko SARS-CoV-2, a komórki pamięci T wytwarzały cytokiny aktywujące układ odpornościowy (szczególnie IL-2 i interferon-gamma). Autorzy wyciągnęli wniosek, że te różnorodne zmiany w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej zapewniają pacjentom ochronę przed zakażeniem SARS-CoV-2 przez co najmniej 3 miesiące.

Gaebler i jego grupa badaczy ocenili odpowiedzi humoralne u 87 pacjentów zarówno po 40 dniach, jak i 6 miesiącach po zakażeniu SARS-CoV-2 (średni czasu trwania objawów, 12 dni). Neutralizujące immunoglobuliny IgG skierowane przeciwko domenie wiążącej receptor białkowy SARS-CoV-2 - spike protein receptor binding domain (RBD) - były wykrywalne w osoczu, ale zmniejszyły się o 80% po 6 miesiącach w porównaniu z ich poziomem w 40 dniu; jednakże liczba komórek pamięci B ze specyficznością receptora białkowego SARS-CoV-2 (RBD) nie uległa zmianie. Komórki te ewoluowały w taki sposób, że przeciwciała wytwarzane po 6 miesiącach miały zwiększoną siłę i zasięg neutralizacji, jak również odporność na mutacje receptora białkowego SARS-CoV-2 (RBD). Wydaje się, że ewolucja tych zmian jest napędzana przez przetrwałe antygeny wirusowe; w istocie oddzielna analiza biopsji jelit od rekonwalescentów bezobjawowych pacjentów wykazała obecność kwasów nukleinowych SARS-CoV-2 i antygenów w jelicie cienkim u 7 z 14 pacjentów. Autorzy doszli do wniosku, że te pozostałości wirusów nadal napędzają adaptacyjną ewolucję odporności, optymalizując odpowiedź humoralną w czasie.

KOMENTARZ

Przedstawione badania zapewniają dogłębną analizę adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2, wykazując szczątkową humoralną i komórkową ochronę immunologiczną trwającą co najmniej 3 miesiące, a także trwającą stymulację immunologiczną, która nadal kształtuje odpowiedź immunologiczna gospodarza długo po zakażeniu klinicznym. Odkrycia te sugerują, że prawdopodobieństwo ponownego zakażenia u osób z prawidłową odpornością może być znacznie mniejsze niż początkowo się obawiano. To przedłużone utrzymywanie się antygenu wirusa w organizmie może leżeć u podstaw długotrwałej odporności. Być może ochrona przed innymi mutacjami wirusa SARS-CoV-2, jest napędzana ciągłą stymulacją immunologiczną u pacjentów z utrzymującymi się objawami COVID-19 zarówno klinicznymi jak również sub-klinicznymi. Jest to dobra wiadomość dla nas wszystkich.

Na podstawie recenzji: Dr. George Sakoulas, MD artykułów: Rodda LB w "Cell" z 7 stycznia, 2021 i Gaebler C. z "Nature" z 18 stycznia, 2021.

Nasiek, Dariusz, MD, Leczenie powypadkowe

Bolu leczenie

185 Grand Avenue
Englewood, NJ

tel: Zadzwoń klikając na tel. 973-773-7730 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki


Dr Dariusz J. Nasiek, MD

American Board of Anesthesiology
American Board of Pain Medicine
American Board of Interventional Pain Physicians

Expertise:

 • Author of the book “PRP – New Paradigm in Regenerative Medicine”
 • Thousands and thousands of procedures performed in the OR
 • Hundreds of legal cases represented
 • 50s interviews given and articles written 
 • Dozens of seminars conducted

Uniqueness:

 • The only practice of neurology and interventional pain dedicated 100% to helping accidents victim