KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   03:04:06 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Koronawirus

Polscy strażacy będą pomagać w szczepieniach przeciw COVID-19

19 grudnia, 2020

Rząd z przedstawicielami państwowej i ochotniczej straży pożarnej zadeklarowali chęć współpracy w zakresie przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

KPRM przekaże strażakom środki ochronne potrzebne do przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień. Z kolei członkowie OSP wesprą rząd w edukacji społeczeństwa oraz motywowaniu obywateli do decyzji o przystąpieniu do programu.

18 grudnia list intencyjny w tej sprawie podpisali szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak.

Bezpieczne i skuteczne szczepienia

- Szczepienia przeciw COVID-19 to wielkie wyzwanie logistyczne, ale to też próba współpracy ponad podziałami, dla jednego wielkiego celu jakim jest pokonanie pandemii - powiedział minister Michał Dworczyk. - Żeby cała operacja mogła odbyć się sprawnie, potrzebna jest współpraca szeregu podmiotów. Dziś podpisujemy deklarację, w ramach której osoby mieszkające w mniejszych gminach dzięki strażakom będą miały zagwarantowany dojazd do punktów szczepień – dodał szef KPRM.

W cały proces zaangażują się również jednostki samorządu terytorialnego oraz punkty szczepień POZ.

Współpraca kluczem do sukcesu

Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązała się do przekazania Związkowi OSP RP środków ochronnych niezbędnych do realizacji procesu szczepień. Koordynacją akcji zajmie się Państwowa Straż Pożarna.

Z kolei Zarząd Główny Związku OSP RP włączy się w komunikację i edukację społeczeństwa. Celem tych działań będzie budowanie zaufania wobec strategii szczepień i samej szczepionki. Jednostki OSP zaangażują się też w proces szczepień oraz motywowanie obywateli do decyzji o przystąpieniu do programu. Z kolei uprawnieni strażacy-ratownicy OSP – wraz z innymi służbami mundurowymi - wezmą udział w szczepieniach w Etapie 1 Narodowego Programu Szczepień.