KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   04:41:55 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

Informacje o COVID-19 w Polsce, o wjeździe i wyjeździe z kraju

08 grudnia, 2020

Aktualizacja Ambasady USA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2020

Departament Stanu radzi obywatelom Stanów Zjednoczonych ponownie rozważyć konieczność podróży do Polski z powodu COVID-19. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Departamentu Stanu.

 

Informacje dotyczące sytuacji w Polsce:

 • 8 grudnia 2020 Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 1 076 180 przypadków COVID-19 w Polsce od początku pandemii. W sumie z powodu COVID-19 zmarło 20 592 osób.
 • 30 listopada Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że zajętych jest 55% łóżek szpitalnych przeznaczonych dla osób chorych na COVID-19, a także zajętych jest 69% respiratorów. Ministerstwo otworzyło szpitale tymczasowe, aby zwiększyć wydolność szpitali.

Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu:

 • Czy obywatele amerykańscy mogą przybywać do Polski: Nie
  • Władze polskie ograniczyły możliwość przyjazdu do Polski wszystkich cudzoziemców przekraczających zewnętrzne granice (lądową, powietrzną i morską), w tym w celach tranzytu przez Polskę (więcej informacji na ten temat poniżej). Wyłącznie cudzoziemcy, którzy  należą do następujących kategorii, mogą przybyć do Polski:
   • Obywatele lub rezydenci krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Gruzji, Japonii, Kanady, NOwej Zelandii, Tajlandii, Korei Południowej, Tunezji i Australii oraz ich współmałżonkowie i dzieci
   • Cudzoziemcy, którzy są współmałżonkami lub dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod stałą opieką obywateli polskich
   • Cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka (Dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego)
   • Cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub tymczasowego pobytu w Polsce
   • Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, czyli uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, którzy wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy i którzy posiadają:
    • zezwolenie na pracę,
    • zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej,
    • kontrakt pracowniczy lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   • Uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, doktoranci kształcący się w Polsce
   • Naukowcy prowadzący badania lub prace rozwojowe w Polsce
   • Cudzoziemcy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych jako zawodnicy, członkowie ekipy trenerskiej, lekarze, fizjoterapeuci, sędziowie lub akredytowani dziennikarze
   • Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
   • Osoby posiadające w Polsce status dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
   • Inne szczególnie uzasadnione przypadki mogą być rozważone, ale zgodę na wjazd musi wydać Komendant Główny Straży Granicznej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html.
 • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy chcą przejechać tranzytem przez Polskę w drodze do innego miejsca docelowego:  W niektórych przypadkach podróżni, którym nie wolno wjechać do Polski, mogą przejechać tranzytem przez Lotnisko Chopina w Warszawie, jeśli przybywają z kraju spoza strefy Schengen i udają się dalej do innego kraju poza strefą Schengen.  Podróżni, którym zezwolono na tranzyt, muszą pozostać w strefie tranzytowej lotniska przeznaczonej dla pasażerów spoza strefy Schengen podczas oczekiwania na następny lot.
 • Decyzję dotyczącą tego, kto może przekroczyć granicę Polski, podejmuje Polska Straż Graniczna. Ambasada Amerykańska nie ma wpływu na ten proces. W przypadku pytań dotyczących konkretnych tras oraz potwierdzenia dopuszczenia tranzytu przez Warszawę podróżni powinni skontaktować się ze Strażą Graniczną pod adresem e-mail zdsc.kg@strazgraniczna.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 500 4068, +48 22 500 4568 lub +48 22 500 5468.
 • Czy negatywny test na COVID-19 (test PCR i/lub serologiczny) jest wymagany przy przekraczaniu granicy Polski? Nie
 • Czy na lotniskach i innych przejściach granicznych są wdrożone procedury sprawdzania stanu zdrowotnego? Nie
 • Status pobytu w Polsce: polskie władze ogłosiły stan zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 roku. Wizy, tymczasowe pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę, które wygasną podczas stanu zagrożenia epidemicznego zostaną przedłużone na okres 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. W chwili obecnej nie wiemy, kiedy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego, ale Ambasada przekaże nowe informacje, gdy tylko będą one ogłoszone.
 • Oszuści podszywający się pod polskich pracowników rządowych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod pracowników ministerstwa, który próbują telefonicznie wyłudzić pieniądze od mieszkających w Polsce cudzoziemców. Oszuści wykorzystują numer podobny do telefonu ministerstwa i oskarżają cudzoziemców o niedopełnienie procedur związanych z wnioskami wizowymi. Oszuści grożą cudzoziemcom deportacją i żądają płatności poprzez międzynarodowy transfer pieniędzy. Każdy, kto odebrał tego typu telefon, powinien zgłosić ten fakt na policji. Prosimy także o przekazywanie takiej informacji Ministerstwu Spraw Zagranicznych pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz Sekcji Obywateli Amerykańskich pod adresem ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov.
 • Informacja dla osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które wjeżdżają do Polski na polskich paszportach: osoby, które przybywają do Polski na polskim paszporcie, wyjeżdżając z Polski muszą przedstawić ważny polski paszport. Jest to wymóg polskich władz i Ambasada Amerykańska nie może uchylić tego wymogu w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które chcą opuścić Polskę na amerykańskim, a nie na polskim paszporcie.

Opcje transportu:

 • Czy są dostępne loty komercyjne? Tak
  • Informacja dla obywateli amerykańskich w Polsce, którzy chcą wrócić do Stanów Zjednoczonych:  Regularne loty komercyjne z Polski są już dostępne.  Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.  Ambasada nie może pomagać w planowaniu i organizacji podróży.  Zachęcamy podróżnych, aby korzystali z opcji komercyjnych, które są obecnie dostępne.  Podróżni powracający do Stanów Zjednoczonych powinni pozostać w domu przez 14 dni, ale niektóre miasta i stany mogą mieć bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kwarantanny.  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat powrotu do Stanów Zjednoczonych na stronie Centrów Kontroli Chorób oraz Departamentu Zdrowia w tym stanie, do którego się Państwo udają.
  • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy należą do jednej z kategorii podróżnych, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do Polski: Regularne komercyjne loty do Polski są dostępne. Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.
  • Proklamacja Prezydencka z 11 marca, która zawiesza możliwość przybywania do Stanów Zjednoczonych osób obecnych w Strefie Schengen w ciągu ostatnich 14 dni, nadal obowiązuje. Proklamacja przewiduje wyjątek dla obywateli amerykańskich oraz stałych rezydentów USA, którzy mogą przybywać do Stanów Zjednoczonych po pobycie w Strefie Schengen, jednak członkowie ich rodzin podróżujący na podstawie ESTA lub wizy amerykańskiej nie będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych ze Strefy Schengen (dotyczy to także tranzytu przez lotnisko w Strefie Schengen), chyba że odnosi się do nich jeden z wyjątków wymienionych w Proklamacji Prezydenckiej.
 • Czy działa transport publiczny? Tak
  • W środkach transportu publicznego w tym w autobusach, pociągach i taksówkach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W autobusach i pociągach obowiązuje limit miejsc, które mogą być zajęte.

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się:

 • Czy jest wprowadzona godzina policyjna? Nie
 • Czy są wprowadzone ograniczenia w podróżowaniu między miastami lub regionami? Nie
 • Następujące ograniczenia obowiązują co najmniej do 28 grudnia:
  • Prywatne spotkania w tym spotkania świąteczne są ograniczone do osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym i do pięciu osób spoza jednego gospodarstwa domowego.
  • Spotkania służbowe są ograniczone do pięciu osób, nie włączając w to organizatora spotkania.
 • Szkoły i uniwersytety pozostają zamknięte co najmniej do 23/24 grudnia. Ferie zimowe odbędą się w dniach od 4 do 17 stycznia 2021 roku.
 • Następujące obostrzenia obowiązują nadal:
   • We wszystkich zamkniętych i otwartych przestrzeniach publicznych należy zakrywać usta i nos z wyjątkiem w parkach, lasach i na plażach.
   • Restauracje i bary nie świadczą usług stacjonarnych, jedynie usługi na wynos.
   • Instytucje kulturalne, w tym kina, muzea, teatry i galerie pozostają zamknięte.
   • Siłownie, pływalnie i sanatoria są zamknięte.
   • Z pobytu w hotelu mogą korzystać jedynie osoby w podróży służbowej lub oficjalnej.
   • Sklepy spożywcze, apteki i urzędy pocztowe obsługują wyłącznie seniorów (osoby w wieku powyżej 60 lat) w godzinach od 10:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku.
   • Tylko 50% miejsc siedzących lub 30% miejsca może być zajęte w transporcie publicznym.
   • Nie wolno organizować wesel i innych dużych zgromadzeń.
   • Gromadzić się może do 5 osób nie mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym.
   • W dniach nauki szkolnej dzieci poniżej 16 roku życia w godzinach 8:00-16:00 mogą przemieszczać się jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
   • Tylko pięć osób może stać w kolejce do jednej kasy w sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych. W sklepach o większej powierzchni może przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.
   • Tylko jedna osoba na 15 metrów kwadratowych może przebywać w kościołach.
   • Seniorzy, głównie osoby powyżej 70 roku życia, powinny ograniczyć przemieszczanie się w przestrzeni publicznej z wyjątkiem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału w obrzędach religijnych. Utworzono infolinię dla seniorów: +48 22 505 1111.
 • Więcej informacji na temat obostrzeń znajduje się na stronie polskiego rządu poświęconej COVID-19.
 • Władze ogłosiły, że policja będzie surowo monitorować przestrzeganie ograniczeń związanych z ochroną zdrowia i przemieszczaniem się. Za nieprzestrzeganie restrykcji można otrzymać mandat w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Mandaty za niestosowanie się do ograniczeń:

 • Policja może przeprowadzać wyrywkowe kontrole w miejscach publicznych, aby sprawdzić, czy wszyscy przestrzegają ograniczeń związanych z ochroną zdrowia publicznego oraz przemieszczaniem się, w tym dotyczące zakrywania ust i nosa.
 • Za nieprzestrzeganie restrykcji dotyczących ochrony zdrowia publicznego oraz przemieszczania się grozi kara do 30 000 złotych.

Informacje dotyczące kwarantanny:

 • Wszyscy podróżni, którzy mogą przybyć do Polski, z wyjątkiem kategorii wymienionych poniżej, muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie. Następujących kategorii podróżnych nie obowiązuje kwarantanna:
  • Obywateli Polski
  • Cudzoziemców, którzy są współmałżonkami lub dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod stałą opieką obywateli polskich
  • Obywateli i rezydentów krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii a także ich współmałżonków i dzieci
  • Uczniów i studentów pobierających w Polsce naukę
  • Żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz inspektorzy administracji morskiej
  • Członków załóg statków powietrznych i morskich, pociągów oraz morskich platform wiertniczych
  • Osób wykonujących pewne prace w sektorze naftowym i energetycznym
  • Kierowców komercyjnych pojazdów przewożących ładunki oraz pasażerów
  • Dyplomatów akredytowanych w Polsce i ich rodzin.
 • Osoby, które wykazują potencjalne objawy COVID-19, mogą zostać skierowane na testy oraz kwarantannę. Osoby, które miały kontakt z osobą z potwierdzonym COVID-19, mogą zostać skierowane na co najmniej 10-dniową kwarantannę.
 • Jeśli czują się Państwo chorzy: Polski rząd utworzył ogólnopolską infolinię na temat COVID-19, gdzie można kierować zapytania dotyczące choroby. Aby uzyskać połączenie z infolinią, należy zadzwonić na numer +48 800 190 590 i wcisnąć 6, aby rozmawiać w języku angielskim. W nagłych przypadkach należy dzwonić na numer 112. Rząd wyznaczył konkretne szpitale, w których leczeni są pacjenci z COVID-19. Lista tych szpitali znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals.
 • Polskie ośrodki pomocy społecznej zapewniają pomoc w uzyskaniu jedzenia oraz leków osobom, które przebywają na kwarantannie domowej z powodu COVID-19. Pomoc jest też udzielana cudzoziemcom. W Krakowie należy dzwonić na numer +48 887 202 946 lub +48 887 202 947 od 7:00 do 20:00 lub wysłać email na adres: kontakt@mops.krakow.pl po godzinach pracy. W Warszawie należy dzwonić na numer +48 22 487 1300.

Testowanie COVID-19:

 • W Polsce otwarto kilkanaście centrów typu „Drive-Thru” przeprowadzających testy na koronawirusa. Na tej stronie można wykupić testy wykonywane w wielu placówkach w Polsce i otrzymany kod zabrać ze sobą do wybranego punktu, gdzie pobiera się wymaz. Aby wykonać test w Sosnowcu, można wypełnić formularze na tej stronie, a potem udać się do punktu testowego w wyznaczonym czasie. Ani polski ani amerykański rząd nie wprowadziły obowiązku testowania. Na stronie Centrów Kontroli Chorób znajdują się czynniki, które warto wziąć pod uwagę decydując, czy poddać się testowi, czy nie.

Usługi konsularne:

 • Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 ograniczyliśmy ilość spotkań w sprawach konsularnych dla obywateli amerykańskich, spotkania te są jednak dostępne. Na spotkanie w sprawie ubiegania się o paszport, Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą (CRBA) oraz na usługę notarialną można się umówić na naszej stronie internetowej.
 • Usługi wizowe także są ogranicznone, ale jest możliwosć umówienia się na spotkanie w sprawie niektórych kategorii wizowych. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wypłaty Economic Impact Payments:

 • Wypłaty Economic Impact Payments (czeki stimulus payment) są realizowane przez amerykański urząd skarbowy (Internal Revenue Service IRS). Ambasada Amerykańska ani Konsulat Amerykański nie zajmują się realizacją tych wypłat. Aby otrzymać więcej informacji na ich temat, w tym na temat tego, kto jest upoważniony do ich otrzymania oraz statusu wypłaty, należy kontaktować się z IRS lub odwiedzić stronę IRS. Pytania dotyczące realizacji czeków prosimy kierować do lokalnego banku.


Ambasada USA
w Warszawie