KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 kwietnia, 2024   I   05:59:05 PM EST   I   Jarosława, Konrada, Selmy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Koronawirus

Lubelska BioMaxima wprowadziła test genetyczny ujawniający koronawirusa w czasie rzeczywistym

Patryk Małecki, Nowy Jork     30 marca, 2020

Kierowana przez Łukasza Urbana, absolwenta biotechnologii na światowej renomy Yale University, który amerykańską edukację w tej uczelni osiągnął dzięki świetnie zdanej międzynarodowej maturze, a potem wynikom w nowojorskim Hamilton College nie zwalnia tematu w walce z epidemią wirusa Covid-19. Po wprowadzeniu ultraszybkiego testy przesiewowego ujawniającego we krwi przeciwciała koronawirusa, teraz dostarczyła molekularny test genetyczny ujawniający sam Covid-19. Na dodatek – w czasie rzeczywistym.

BioMaxima S.A. poinformowała w piątek, że jako wytwórca złożyła w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgłoszenie molekularnego testu do wykrywania SARS-CoV-2 opartego na zalecanej zarówno przez WHO, jak przez i amerykańskie Centers for Diesease Control (CDC) metodzie Real Time PCR. Jest to wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Test molekularny, który jest oparty o rekomendowany przez WHO protokół, został opracowany we współpracy z biotechnologiczną firmą z Hiszpanii. Zarząd Spółki jest zadowolony z uzyskanych wyników badań walidacyjnych przeprowadzonych w hiszpańskim narodowym ośrodku referencyjnym (Instituto de Salud Carlos III), które potwierdziły wysoką czułość i specyficzność zestawu przekraczającą 99%.

- Uzupełniliśmy pakiet metod diagnostycznych SARS-CoV-2 w ofercie BioMaxima S.A. o narzędzie do ostatecznego potwierdzania infekcji, zgodnie z wydaną 2 marca br. przez WHO rekomendacją. Tak szybkie wprowadzenie testu RT-PCR do oferty świadczy o tym, jak poważnie traktujemy pandemię COVID-19 i nasze zobowiązanie wobec pacjentów oraz służby zdrowia w krajach, do których dostarczamy wyroby BioMaxima S.A. - mówi Łukasz Urban.

Test genetyczny RT-PCR w czasie rzeczywistym (SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT) jest przeznaczony do identyfikacji i różnicowania SARS-CoV-2 w materiale pobranym od pacjentów z objawami COVID-19, za pomocą wykrywania sekwencji RNA unikalnych dla SARS-CoV-2. Materiał genetyczny wirusa, jest ekstrahowany z próbek (plwocina, aspirat tchawiczny lub popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, wymazy z nosogardzieli i gardła, krew, mocz, lub stolec) i amplifikowany za pomocą techniki PCR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy oraz wykrywany za pomocą fluorescencyjnych reporterowych sond specyficznych dla SARS-CoV-2. Tego typu testy w Polsce są stosowane w diagnostyce koronawirusa w dedykowanych laboratoriach szpitalnych oraz Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Dodajmy, że lubelska firma współpracuje na bieżąco z wiodącym w kraju ośrodkiem badań wirusologicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Warto odnotować, że ultarszybki test pzresiewowy z BioMaximy została dopuszczony do masowego stosowania w  Indiach. Testy dostarcza tam szesnaście firm światowych w tym jedyna polska:

https://eurasiantimes.com/24-hours-before-delivering-baby-virologist-develops-indias-first-covid-19-testing-kit/