KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   04:14:34 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Kultura, Sztuka, Rozrywka

Złoty Wawel

Stanisław Dębicki
27 listopada, 2020

Decyzją Rady Miasta Krakowa Zamek Królewski na Wawelu jako miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym otrzymał złoty medal Cracoviae Merenti, srebrnymi wyróżniono Akademię Sztuk Pięknych i Uniwersytet Pedagogiczny, a brązowymi trzech wybitnych obywateli podwawelskiego grodu - poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Cracoviae Merenti jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Krakowa. Na jego awersie widnieje herb miasta i nazwa medalu, na rewersie wizerunek świętej królowej Jadwigi według portretu Jana Matejki i napis „Hedvigis Regina Poloniae Priceps Lityhuaniae et Heres Rusiae”.

„Do tej pory wręczonych zostało sześć złotych medali Cracoviae Merenti. Otrzymali je: św. Jan Paweł II (jedyna osoba uhonorowana w ten sposób), Uniwersytet Jagielloński, Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Szpital Zakonu Bonifratrów, Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz Biskupstwo Krakowskie” - czytamy w depeszy PAP.

W uzasadnieniu przyznania medalu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu radni napisali m.in.:
„Jest on od wieków symbolem polskiej państwowości i określa naszą tożsamość narodową. W czasach zaborów właśnie na Wawel zmierzały patriotyczne pielgrzymki Polaków ze wszystkich zakątków zniewolonego kraju. Zawsze też, gdy Wawel był szczególnie zagrożony - przede wszystkim skutkiem zniszczeń i grabieży dokonanych przez zaborcze armie - podejmowano ogólnonarodowy wysiłek i próbowano podnosić go z upadku.”

W uchwale wskazano, że to wyróżnienie jest wyrazem wdzięczności dla wielu pokoleń muzealników, którzy w trudnych chwilach ratowali bezcenne dziedzictwo królewskiego wzgórza, a także dla społeczników, ludzi nauki, kultury i sztuki już w XIX wieku próbujących tworzyć podwaliny pod liczące dziś 90 lat muzeum oraz dla wszystkich ludzi i instytucji doprowadzających Wawel do rozkwitu i dbających, by zachował on swój autentyzm, świetność i w nienaruszonym stanie został przekazany następnym pokoleniom.

„Srebrne medale otrzymają: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - najstarsza polska uczelnia plastyczna, która niedawno świętowała jubileusz 200-lecia istnienia i która jak wskazano w uchwale nadal kieruje się zasadą wolności sztuki, a pozostając wierna tradycji, jest zarazem otwarta na potrzeby współczesności oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Tę najstarszą w Polsce uczelnię, która kształci nauczycieli doceniono za szeroką gamę oferowanych kierunków i specjalizacji, wysoki poziom kształcenia oraz aktywność międzynarodową” - napisała Polska Agencja Prasowa.

Brązowymi medalami uhonorowano długoletniego dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, jednego z najwybitniejszych polskich historyków sztuki profesora Jana Ostrowskiego, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Mieczysława Kozłowskiego i pierwszego po odrodzeniu samorządu terytorialnego przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w latach 1990-1993, prawnika, społecznika Kazimierza Barczyka.

Wręczenie medali nastąpiło na specjalnej sesji RMK.