KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 20 października, 2020   I   07:41:17 AM EST   I   Ireny, Kleopatry, Witalisa
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Kultura

"Semper fidelis Poloniae" - książka o Prezydencie RP Stanisławie Ostrowskim

10 września, 2020

"Semper fidelis Poloniae" - książka o Prezydencie RP Stanisławie Ostrowskim

Ta porywająca książka przedstawia barwne losy Stanisława Ostrowskiego - bohatera zapomnianego w polskiej historiografii, którego nazwisko cenzura PRL skutecznie wycinała ze wspomnień i opracowań historycznych. Nie miał zostać zapamiętany w kraju - miano zapomnieć o Lwowie, którego był ostatnim polskim prezydentem, o bohaterskiej obronie Kresów Wschodnich i Wojnie Polsko-Bolszewickiej, w których brał udział, o sowieckich łagrach, gdzie go zesłano po wielomiesięcznym śledztwie na Łubiance. Nie mógł być w końcu zapamiętany jako Prezydent RP, który przyczynił się do upowszechnienia pamięci o Katyniu i jako zjednoczyciel zwaśnionej emigracji niepodległościowej.

W tym szczególnym roku wyszła książka poświęcona życiu i działalności Prezydenta Stanisława Ostrowskiego - Semper fidelis Poloniae - Prezydent Stanisław Ostrowski (1892-1982) - lekarz, żołnierz, naukowiec i polityk, stanowiąca pierwszą biografię tego tak zasłużonego dla Polski Męża Stanu. Jest to obszerna publikacja, ukazująca kolejne obszary aktywności Prezydenta na tle ówczesnych wydarzeń historycznych. Znajdą w niej coś dla siebie miłośnicy historii jego rodzinnego miasta - Lwowa, osoby szczególnie zainteresowane sytuacją więźniów łagrowych i bohaterską Armią Andersa oraz Czytelnicy, dla których interesująca będzie sama rzeczywistość emigracyjna w powojennej Wielkiej Brytanii widziana z punktu widzenia lekarza.

Książka zawiera szczegółową analizę i ocenę dokonań Stanisława Ostrowskiego w dziedzinie terapii kiły, gruźlicy jak również w na polu organizacji ochrony zdrowia, nadzoru epidemiologicznego, organizacji miasta Lwowa oraz jego osiągnięć na stanowisku Prezydenta RP w Londynie. Dopiero mając świadomość jego głębokiej wiedzy lekarskiej i znakomitego warsztatu naukowego można niejako wtórnie uświadomić sobie wartość merytoryczną Stanisława Ostrowskiego jako żołnierza, posła, radnego, prezydenta, wszędzie wykorzystującego swój profesjonalizm – czy to dla zapewnienia odpowiedniego instytucjonalnego nadzoru epidemiologicznego, czy też dla pogodzenia podzielonych i skłóconych polityków. Niniejsze opracowanie tym celom właśnie służy, realizując cycerońskie rozumienie historii jako: „vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis”, unikając przy tym ideologizacji czy instrumentalizacji politycznej pamięci o Stanisławie Ostrowskim.

Wierzymy, że Czytelnicy znajdą w tej książce fragmenty bliskie ich doświadczeniom i przekazywanym ustnie historiom rodzinnym. Ufamy, że znajdą w niej także i to, co powinno być bliskie sercu każdego Polaka, czy to w Kraju, czy poza jego granicami - historię o dzielnym i mądrym lekarzu i żołnierzu, który w każdych warunkach, nawet najtrudniejszych, był w stanie zrealizować swoje powołanie zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II, a było nim bycie człowiekiem na miarę daru, który otrzymał.

Sprzedaż pierwszego wydania książki rozpoczęła się 1 września i zakończy 30 września (w pierwszej edycji). W sprawie zakupu ksiązki proszę kontaktować się: woltanowscy@gmail.com

Książkę dedykujemy Prof. dr hab. Andrzejowi Woltanowskiemu – wykładowcy historii na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Białymstoku, archiwiście i badaczowi doby stanisławowskiej, insurekcji kościuszkowskiej i polskiego oświecenia, który zaszczepił nam miłość do materiałów archiwalnych, badań źródłowych i dziejów ojczystych. Jego działalność naukowa dotycząca historii wojskowości, Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i zesłań Polaków na Syberię a także metodologia badań nad historią prasy były dla nas inspiracją przy przygotowywaniu tej publikacji. Ufamy, że wybór bohatera książki i jej wydanie posłuży wzmocnieniu tak bliskich Profesorowi Andrzejowi Woltanowskiemu wartości obywatelskich.

Warszawa, kwiecień 2020 r.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ