KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   05:58:01 PM EST   I   Brunona, Jana, Wery
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Promocje firm

Premiera książki Janusza Jarosławskiego o kordzikach najwybitniejszych polskich dowódców

Arkadiusz Warzecha     04 grudnia, 2021

Premiera książki Janusza Jarosławskiego o kordzikach najwybitniejszych polskich dowódców

Wielka premiera książki Janusza Jarosławskiego o kordzikach najwybitniejszych dowódców; oficerów lotnictwa i marynarki na Zamku Królewskim w Warszawie.

Trylogia "Oręż Niepodległej" Janusza Jarosławskiego została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, a także Narodowego Instytutu Wolności, jest projektem realizowanym w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Za Zamku Królewskim w Warszawie 28 listopada 2021 r. odbyła się premiera książki wchodzącej w skład trylogii - prawdziwej perły dla kolekcjonerów i pasjonatów historii oraz oręża. Trylogia “Oręż Niepodległej” autorstwa Janusza Jarosławskiego właśnie została dopełniona ostatnią pozycją: “Kordziki Wojska Polskiego 1918-1939”.

Książka “Kordziki Wojska Polskiego 1918-1939” to publikacja szczegółowo opisująca bezcenny oręż ze zbiorów m.in. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Dywizjonu 303, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Lublinie, a także Muzeum Powstania Warszawskiego. Kordziki wybitnych dowódców oraz ważnych postaci okresu II Rzeczypospolitej – m.in. oręż dowódcy legendarnego dywizjonu 303 gen. pil. Witolda Urbanowicza, płk pil. Stanisława Skarżyńskiego, gen. pil Stanisława Skalskiego, mjr obs. Antoniego Kiewnarskiego, płk. pil. Jana Białego, płk pil. Mariana Romeyko, płk pil. Włodzimierza Gedymina i innych.

1200-stronicowa Trylogia "Oręż Niepodległej" Janusza Jarosławskiego zabiera nas w niezwykłą podróż w czasy II Rzeczypospolitej i Europy owładniętej wojnami.
Śledząc karty “Oręża Niepodległej” przemierzamy ląd, powietrze i wodę, poznając najpiękniejsze polskie szable, bagnety i kordziki.

To unikalna sposobność do poznania oręża Wojska Polskiego oraz stojących za nim wartości, takich jak - żołnierski honor, męstwo, odwaga i umiłowanie Ojczyzny.

Trylogię rozpoczyna książka pt. “Szable Wojska Polskiego 1918-1939”– publikacja ilustrowana zdjęciami szabel, fotografiami z epoki oraz rysunkami prof. Wojciecha Zabłockiego. Autor pokazał w nim szable polskiej konstrukcji i produkcji, a także oręż pochodzący z państw zaborczych. Publikacja została podzielona na kilka rozdziałów m.in. na poświęcony historii broni siecznej, szabli kawaleryjskiej wzór 1934, jak również na rozdział specjalny, w którym w szerszym kontekście historycznym zaprezentowane zostały szable polskich dowódców oraz ważnych postaci okresu II Rzeczypospolitej – oręż marszałka Józefa Piłsudskiego, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, gen. Władysława Sikorskiego, gen. Mikołaja Bołtucia, gen. Stanisława Sosabowskiego, gen. Lucjana Żeligowskiego, gen. Józefa Hallera i innych.

Kolejna publikacja nosi tytuł “Bagnety Wojska Polskiego 1918-1939” – publikacja o wysokich walorach merytorycznych i estetycznych, traktująca o bagnecie – krótkiej broni białej. Książka została rozszerzona o dziesiątki unikatowych fotografii, stanowiących nieocenione kompendium wiedzy na temat dawnej broni i barwy. Cennym uzupełnieniem informacji są reprodukcje dokumentów pochodzących z Centralnego Archiwum Wojskowego dotyczących zasobów i produkcji bagnetów. Walorem wydawnictwa są niezwykle precyzyjne zdjęcia wybranych, dobrze zachowanych eksponatów o dużej wartości historycznej, pochodzących m.in. ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Uroczysta premiera Trylogii miała miejsce 28 listopada 2021 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.