KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   03:06:24 AM EST   I   Damiana, Romana, Romany
 1. Home
 2. >
 3. BIZNES
 4. >
 5. Promocje firm

Co się bardziej opłaca w Ameryce? Kupić czy wynająć?

Przydział Iwona     01 czerwca, 2020

Pokój, mieszkanie, dom, lokal...

W USA jest wiele metod znajdywania mieszkania. Dużo osób zaraz po przyjeździe żyje ze znajomymi bądź z rodziną. Po znalezieniu pracy, przeprowadzają się do własnych miejsc zamieszkania. Czasami w znalezieniu tymczasowych miejsc zamieszkania pomagają organizacje religijne i społeczne.

Znajdowanie mieszkania w USA

W Stanach Zjednoczonych, ludzie przeznaczają około 25 procent dochodu na wydatki związane z mieszkaniem. Oto niektóre opcje do rozważenia:

Wynajmowanie domu

Domy i mieszkania można wynajmować. Można je znaleźć w różny sposób:

 • Skontaktować się z lokalnym agentem nieruchomości, n który zna najlepije okolice i aktulanie ofertyw wynajmy przedaży dnieruchomościzukając szyldów “Apartment Available” (Dostępne mieszkanie) lub “For Rent” (Do wynajęcia) na budynkach.
 • Szukając szyldów “Apartment Available” (Dostępne mieszkanie) lub “For Rent” (Do wynajęcia) na budynkach.
 • W gazetach w części “Classified Advertisements” (Ogłoszenia drobne) lub “Classifieds”. Należy tam odnaleźć strony “Apartments for Rent” (Mieszkania do wynajęcia) i “Homes for Rent” (Domy do wynajęcia). Będą tam również informacje o domach, na przykład ich lokalizacja, liczba pokojów, jak również wysokość czynszu.
 • W spisie telefonicznym firm (tzw. książka żółta) pod hasłem “Property Management” (Zarządzanie nieruchomościami). Są to firmy zajmujące się wynajmem domów i mieszkań. Takie firmy pobierają czasem opłaty za pomoc w znalezieniu mieszkania.
 • Można spytać znajomych, krewnych lub współpracowników, czy wiedzą o jakimś miejscu do wynajęcia.
 • Sprawdzając ogłoszenia “For Rent” na tablicach ogłoszeń w bibliotekach, sklepach spożywczych i innych budynkach użyteczności publicznej.
 • Szukając miejsc do wynajęcia na Internecie. Osoby nie posiadające komputera w domu, mogą korzystać z niego w bibliotece publicznej bądź w „kafejkach internetowych”.

Czego oczekiwać wynajmując dom lub mieszkanie

Ubieganie się o wynajem. Osoby odnajmujące domy lub mieszkania nazywane są “landlords” (właściciele wynajmowanej nieruchomości). Osoby takie mogą poprosić o wypełnienie wniosku o wynajem (rental application form). W ten sposób właściciel posesji może sprawdzić, czy wynajmujący ma pieniądze do opłacania czynszu.

Formularz może wymagać podania numeru Social Security bądź dowodu zatrudnienia. Jeżeli nie ma się jeszcze numeru Social Security, można posłużyć się Kartą Stałego Rezydenta. Można również pokazać odcinek z czeku, jako dowód zatrudnienia. Czasami wymagane jest pokrycie niewielkiej opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Osoby, które jeszcze nie pracują, mogą potrzebować kogoś, kto podpisze umowę o wynajem wraz z nimi. Taka osoba zwana jest “co-signer” (żyrant). Jeżeli wynajmujący nie będzie w stanie opłacić czynszu, żyrant będzie odpowiedzialny za pokrycie go.

Podpisywanie Umowy Wynajmu. Wynajmujący podpisuje umowę wynajmu zwaną “lease”, jeżeli właściciel posesji zgodzi się ją wynająć. Podpisując umowę wynajmu, wynajmujący zgadza się opłacać czynsz w określonym terminie i pozostać w danym miejscu przez określony czas. Większość umów wynajmu zawiera się na jeden rok. Można również znaleźć miejsce zamieszkania na okresy krótsze, na przykład jeden miesiąc. Zdarza się, iż umowy zawierane na krótszy czas wymagają opłacania wyższego czynszu niż umowy długoterminowe. Podpisując umowę wynajmu, wynajmujący zgadza się utrzymywać dom w czystości i w dobrym stanie.

Za zniszczenie wynajmowanego miejsca może być naliczona dodatkowa opłata. Umowa może ograniczać również liczbę osób, którym wolno mieszkać w danym mieszkaniu czy domu.

Umowa wynajmu jest dokumentem prawnym. Wynajmujący musi dotrzymać swoich zobowiązań określonych w tej umowie. Właściciele nieruchomości muszą również dotrzymać swoich zobowiązań. Muszą dbać o bezpieczeństwo i dobry stan swojej posesji.

Depozyt zabezpieczający. Przed wprowadzeniem się, wynajmujący zwykle opłacają depozyt zabezpieczający (security deposit). Depozyt ten jest zwykle równy wysokości miesięcznego czynszu. Depozyt ten jest zwracany, jeżeli w momencie wyprowadzania się dom jest czysty i w dobrym stanie. W przeciwnym razie, właściciel posesji może zatrzymać część lub cały depozyt, aby pokryć koszty sprzątania lub napraw.

Przed wprowadzeniem się, należy dokładnie obejrzeć dom lub mieszkanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, należy powiadomić o tym właściciela. Przed wyprowadzeniem się, należy porozmawiać z właścicielem, aby dowiedzieć się, co należałoby naprawić, aby odzyskać cały depozyt zabezpieczający.

Inne koszty wynajmu. W niektórych domach i mieszkaniach, w koszty wynajmu włączone są koszty mediów (gazu, elektryczności, ogrzewania, wody i wywozu śmieci). Inne umowy wynajmu wymagają osobnego opłacania tych wydatków. Należy spytać właściciela przed zawarciem umowy, czy koszty takie są włączone. Jeżeli tak, należy sprawdzić, czy jest to uwzględnione w umowie wynajmu przed podpisaniem jej. Jeżeli media nie są włączone, należy dowiedzieć się, ile będą kosztować. Niektóre koszty mediów będą wyższe latem (w związku z ochładzaniem) lub zimą (w związku z ogrzewaniem).

Naprawy. Właściciele domu czy mieszkania mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo i dobry stan wynajmowanej posesji. W razie stwierdzenia problemów:

Po pierwsze, należy porozmawiać o tym z właścicielem. Należy mu powiedzieć, co jest zepsute i zaznaczyć, że ma to być naprawione.

Następnie, należy napisać list do właściciela z wyjaśnieniem, co jest zepsute. Należy zachować kopię takiego listu.

Wreszcie, należy zadzwonić do lokalnego Biura ds Mieszkań (Housing Office).Większość władz miejskich lub lokalnych ma specjalne osoby wyznaczone do inspekcji domu pod kątem problemów. Można poprosić inspektora, aby przyszedł do domu czymieszkania i pokazać mu wszystkie problemy.
Jeżeli właściciel posesji nie naprawi takich problemów, można złożyć na niego oficjalne zażalenie.

Kończenie umowy wynajmu. Kończenie umowy wynajmu zwane jest „wypowiedzeniem wynajmu” (terminating your lease). Właściciel posesji może zgodzić się na wcześniejsze wypowiedzenie umowy wynajmu, jeżeli jest w stanie znaleźć kogoś, kto wynajmie takie miejsce. Jeżeli nie, wynajmujący może być zobowiązany do opłacenia czynszu do końca okresu wynajmu, nawet jeżeli już tam nie mieszka. Wyprowadzenie się przed wygaśnięciem okresu wynajmu może również oznaczać utratę depozytu zabezpieczającego. Należy powiadomić właściciela posesji na piśmie o zamiarze wyprowadzenia się. Większość właścicieli posesji wymaga takiego powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

POZNAJ SWOJE PRAWA: DYSKRYMINACJA MIESZKANIOWA JEST BEZPRAWNA

Właściciel posesji nie może odmówić wynajmu dlatego, że nie podoba mu się osoba wynajmująca. Właściciel posesji łamie przepisy, jeżeli odmawia wynajęcia z powodu:

 • rasy lub koloru skóry.
 • kraju pochodzenia.
 • wyznania religijnego.
 • płci.
 • niepełnosprawności.
 • stanu cywilnego (faktu, czy ktoś jest samotny, czy w związku małżeńskim)

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

Iwona Przydział
KUPNO - SPRZEDAŻ - WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI w New Jersey

iwona przydzial polski agent nj