KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 2 marca, 2024   I   01:26:50 AM EST   I   Halszki, Heleny, Karola
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Konsulat RP w Nowym Jorku

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP na terenie USA 14 października 2023 r.

Consulate General of the Republic of Poland in New York
08 września, 2023

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP na terenie USA 14 października 2023 r.
Prezydent RP, Andrzej Duda. Foto: Jakub Szymczuk/KPRP

Głosowanie w USA odbędzie się 14 października 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Zgodnie z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy [1] (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) głosowanie w USA odbędzie się 14 października 2023 r.

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Lista obwodów, w których będzie można głosować za granicą, nie została jeszcze ogłoszona. Zostanie ogłoszona, zgodnie z kalendarzem wyborczym, najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych. Obwieszczenia o adresach siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych będą też publikowane przez konsulów.

Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą właściwi terytorialnie konsulowie rozpoczną sporządzanie spisów wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Oznacza to, iż wyborcy od tego momentu będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

Ujęcie wyborcy w spisie wyborców sporządzanym przez konsula następuje na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do 5. dnia przed dniem wyborów.

Głosowanie w USA odbędzie się 14 października 2023 r.
REJESTRACJA >>>

Wniosek będzie można złożyć:

  • przez dedykowaną usługę elektroniczną e-Wybory lub
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym, albo listownie), lub
  • na adres poczty elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (czyli e-mail do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem).
  • Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe, tj. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

W obwodach za granicą, poza wyborcami ujętymi na wniosek w spisie wyborców sporządzanym przez właściwego terytorialnie konsula, będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wszelkie istotne informacje dotyczące wyborów będziemy sukcesywnie publikować.

Informacje na temat wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego znajdują się także na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

https://referendum.gov.pl/referendum2023/

 

Konsulat Generalny RP w NY

Polskie placowki dyplomatyczne w USA

233 Madison Ave.
New York, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 646-237-2100 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

Prezydent.pl