KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 2 czerwca, 2023   I   05:55:46 PM EST   I   Erazma, Marianny, Marzeny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Konsulat RP w Nowym Jorku

Składanie wniosku o nowy, polski paszport i wymiana paszportu w NY

27 kwietnia, 2018

Dane z Informatora Imigracyjnego Polonijnej Książki Polish American Pages 2017/2018. Książka jest dostępna za darmo, w druku (w NY, NJ, PA i CT) oraz w internecie: www.pol.us Nowe wydanie Polish American Pages z informatorem imigracyjnym i setkami firm polonijnych już latem 2018

ZŁÓŻ WNIOSEK
Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (paszport 10-letni i/lub paszport tymczasowy) następuje osobiście. Nie można korzystać z pośrednictwa innych osób, nawet członków rodziny.

Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Jednakże osoba, mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. 

W sprawach o przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcji) lub przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego trzeba się udać do konsulatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Paszport dziesięcioletni zawiera dwie cechy biometryczne: obraz twarzy i odciski palców. Odciski palców są pobierane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu i zapisywane w jego warstwie elektronicznej.

Paszport dziesięcioletni jest wydawany na podstawie polskich dokumentów stanu cywilnego. Osoby posiadające zagraniczne (np. amerykańskie) akty urodzenia lub małżeństwa, powinny najpierw dokonać transkrypcji (umiejscowienia) tych aktów w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Nie jest możliwe otrzymanie paszportu dziesięcioletniego bez posiadania numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Osoby, które go nie posiadają, razem z wnioskiem o wydanie paszportu powinny złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL wraz z odpisem polskiego aktu urodzenia

  • paszport jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania
  • paszport dla małoletniego, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania

Paszport tymczasowy nie jest paszportem biometrycznym. Paszport tymczasowy wydawany jest:

  • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu (10-letniego) wyprodukowanego w Polsce;
  • osobom przebywającym czasowo w Polsce lub za granicą, na powrót do miejsca ich stałego pobytu;
  • osobom przebywającym w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny lub prowadzoną działalnością zawodową.

OBOWIĄZEK WYSTĄPIENIA O WYMIANĘ PASZPORTU

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w paszporcie (nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba zamieszkała za granicą posiadająca ważny paszport jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, lub decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądu, stwierdzających zmianę danych.

Paszport traci ważność po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, lub decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądu, stwierdzających zmianę danych.


Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.Zdjęcia do paszportów
polskich i amerykańskich

oraz na wesela, komunie, chrzty!
KUBUŚ Photo Service