KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 11 grudnia, 2023   I   05:38:16 PM EST   I   Biny, Damazego, Waldemara
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Edukacja i stypendia

Nabór wniosków do kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA

22 lipca, 2023

Nabór wniosków do kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA.

Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej: 

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą zdobyła doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym lub projektem badawczym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca
 • wynagrodzenie grupy projektowej
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej
 • przesiedlenie powracającego naukowca
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki lub komponent aplikacyjny finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 143 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 397 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł, a w przypadku badań aplikacyjnych i prac rozwojowych o komponent aplikacyjny NCBR do 400 000 zł. Alokacja w naborze wynosi 16 mln zł.

 

Termin naboru wniosków: od 22 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Osobą do kontaktu w sprawach programu Polskie Powroty NAWA jest Pani Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl ; tel. + 48 22 390-35-56

Poznaj stypendystów programu i dowiedz się o nim więcej, wejdź na stronę Programu: https://polskiepowroty.pl/

Najważniejsze informacje w formie video animacji: https://www.youtube.com/watch?v=hWNj2QADBik