KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 18 maja, 2024   I   07:14:53 AM EST   I   Alicji, Edwina, Eryka
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Edukacja i stypendia

Program stypendialny PSFCU 2024 pod patronatem Prezydenta RP. 8 marca ostatnim dniem przyjmowania wniosków

Polish & Slavic Federal Credit Union
08 marca, 2024

Program stypendialny PSFCU 2024 pod patronatem Prezydenta RP
Program stypendialny PSFCU 2024 pod patronatem Prezydenta RP

Program organizowany jest w partnerstwie z Kancelarią Prezydenta RP. Stypendium to obejmuje krótki letni staż w Polsce pod patronatem Prezydenta RP. Staż będzie połączeniem wymiany politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz zwiedzania. Obejmuje wizyty w wiodących polskich i międzynarodowych firmach zlokalizowanych w Polsce oraz spotkania z przedstawicielami polskiego rządu i liderami biznesu.

PSFCU pokryje wszystkie koszty transportu do Polski i ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce dla wszystkich stypendystów, do wysokości $2000. Koszty zakwaterowania i zajęć podczas pobytu w Polsce zostaną uwzględnione w ramach stypendium pod patronatem Prezydenta RP.

Kryteria kwalifikowalności

 • Wszyscy wnioskodawcy muszą być posiadaczami głównego konta PSFCU , którzy otworzyli swoje konta przed 01.01.2023 r.
 • Program dla studentów od drugiego (sophomore) do czwartego (senior) roku na poziomie undergraduate. Studenci pierwszego roku (freshmen) oraz studiów graduate nie kwalifikują się.
 • Wymagany jest minimalny łączny GPA wynoszący co najmniej 3,4.
 • Jeden list referencyjny napisany przez lidera społeczności polsko-amerykańskiej, który zna kandydata i może stanowić przykład jego zaangażowania w działalność organizacji społecznych.
 • Poprzedni odbiorcy nie kwalifikują się.
 • PSFCU pracownicy i wolontariusze nie kwalifikują się do Programu Stypendialnego PSFCU/GE.

Program jest otwarty wyłącznie dla obywateli USA i stałych rezydentów. Należy posiadać ważne dokumenty podróży. 

Terminy praktyk

 • 3 czerwca - 12 czerwca 2024 roku:
  • 2 czerwca - wylot z USA
  • 12 czerwca - wylot z Polski

Wybrani uczestnicy muszą przybyć na lotnisko Chopina w Warszawie między godziną 12:00 a 15:00 w poniedziałek, 3 czerwca.

Wniosek o przyznanie stypendium

2024 PSFCU Wniosek o stypendium prezydenckie 

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać w formacie: nazwisko_imię_nazwisko_pliku.pdf, np. Kowalski_Jan_transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf

UWAGA! Aplikacje muszą być wypełnione online wyłącznie w języku angielskim. Każdy kandydat otrzyma numer potwierdzenia po pomyślnym złożeniu wniosku. Numer ten należy zachować w dokumentacji. Numer potwierdzenia jest jedynym dowodem na to, że aplikacja została otrzymana przez PSFCU.  

Termin składania wniosków

 • Termin składania wniosków przez studentów upływa 8 marca 2024 roku!

Informacje dodatkowe

 • Stypendyści będą zobowiązani do przedstawienia dowodu zapisu na semestr jesienny przed otrzymaniem stypendium.
 • Student będzie zobowiązany do zakupu biletu lotniczego i ubezpieczenia medycznego na okres stażu. Wydatki te będą zwrócone studentowi przez PSFCU do wysokości $2000.
 • Aby uzyskać więcej informacji, należy wysłać e-mail na adres scholarships@psfcu.net lub zadzwonić do Działu Marketingu PSFCU pod numer 973-808-3240, ex. 6133.

Program został stworzony w celach edukacyjnych, aby wspierać misję i cel unii kredytowej, jakim jest rozwój społeczności i dobre samopoczucie finansowe.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 800-297-2181 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki