KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 grudnia, 2023   I   01:20:58 PM EST   I   Hilarego, Franciszki, Ksawery
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Edukacja i stypendia

Stypendium PSFCU 2023 pod patronatem Prezydenta RP

Polish & Slavic Federal Credit Union
16 marca, 2023

Stypendium PSFCU 2023 pod patronatem Prezydenta RP

Program organizowany jest w partnerstwie z Kancelarią Prezydenta RP.

Stypendium to obejmuje krótki letni staż w Polsce pod patronatem Prezydenta RP. Staż będzie połączeniem wymiany politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz zwiedzania. Obejmuje wizyty w wiodących polskich i międzynarodowych firmach zlokalizowanych w Polsce oraz spotkania z przedstawicielami polskiego rządu i liderami biznesu.

PSFCU pokryje wszystkie koszty transportu do Polski i ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce dla wszystkich stypendystów, do wysokości $2000. Koszty zakwaterowania i zajęć podczas pobytu w Polsce zostaną uwzględnione w ramach stypendium pod patronatem Prezydenta RP.

Kryteria kwalifikowalności:

 • Wszyscy wnioskodawcy muszą być głównymi posiadaczami konta PSFCU, którzy otworzyli swoje konta przed 01.01.2022 r.
 • Program dla studentów od drugiego (sophomore) do czwartego (senior) roku na poziomie undergraduate. Studenci pierwszego roku (freshmen) oraz studiów graduate nie kwalifikują się.
 • Wymagana jest minimalna łączna GPA na poziomie co najmniej 3,2.
 • Poprzedni odbiorcy nie kwalifikują się.
 • PSFCU pracownicy i wolontariusze oraz ich najbliższe rodziny nie są uprawnieni do korzystania z Programu Stypendialnego PSFCU/GE.
 • Program jest otwarty wyłącznie dla obywateli USA i stałych rezydentów. Należy posiadać ważne dokumenty podróży.

Terminy praktyk

 • 25 maja - 3 czerwca 2023 r:
 • 24 maja - wylot z USA - 3 czerwca - wylot z Polski

Termin składania wniosków przez studentów uczelni wyższych upływa 31 marca 2023 roku!

Informacje dodatkowe

 • Stypendyści będą zobowiązani do przedstawienia dowodu zapisu na semestr jesienny przed otrzymaniem stypendium.
 • Student będzie zobowiązany do zakupu biletu lotniczego i ubezpieczenia medycznego na okres stażu. Wydatki te będą zwrócone studentowi przez PSFCU do wysokości $2000.
 • Aby uzyskać więcej informacji, należy wysłać e-mail na adres scholarships@psfcu.net lub zadzwonić do Działu Marketingu PSFCU pod numer 973-808-3240, ex. 6133.

Wniosek o przyznanie stypendium

UWAGA! Wnioski należy wypełniać wyłącznie online. Każdy wnioskodawca otrzyma numer weryfikacyjny po pomyślnym złożeniu wniosku. Prosimy o zachowanie tego numeru do wglądu. Numer weryfikacyjny jest jedynym dowodem na to, że wniosek został otrzymany przez PSFCU.

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać w formacie: nazwisko_imię_nazwisko_pliku.pdf, np. Kowalski_Jan_transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf

Złóż wniosek

 

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 800-297-2181 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki