KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   04:16:38 PM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Edukacja i stypendia

Uniwersytet Trzeciego Wieku 2050

Polska 2050     15 września, 2022

Uniwersytet Trzeciego Wieku 2050

W najbliższy czwartek, 15 września 2022, o godz. 18:00, w Pruszkowie, w restauracji „Ucieranie Treści”, przy ulicy Obrońców Pokoju 8, Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050, wygłosi wykład pt. “Społeczeństwo Obywatelskie”. Wykład ten otworzy oficjalnie działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2050.

Stowarzyszenie „Polska 2050”, rozumiejąc rosnące potrzeby aktywności życiowej polskich seniorów, stworzyło we współpracy z Instytutem Strategie 2050 pierwszy ogólnopolski, neutralny światopoglądowo Uniwersytet Trzeciego Wieku. UTW 2050 jest nowocześnie profilowany w kierunku aktywnego rozwoju „Społeczeństwa Obywatelskiego”.

Jako mieszkańcy kraju członkowskiego Unii Europejskiej, w którym systematycznie wzrasta średnia długość życia i wydłuża się czas spędzany na emeryturze przez osoby wycofujące się z aktywności zawodowej, „Polska 2050” podejmuje konkretne wyzwanie: stopniowe zainteresowanie polskich seniorów twórczą aktywnością życiową.

Cele, jakie temu przyświecają, to: integracja środowiska seniorów wokół aktywności naukowej i akademickiej; uwypuklenie działań społecznych otwartych na potrzeby rozwojowe seniorów; budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego, które potrafi się integrować.

Wykłady prowadzone będą w małych i średnich miastach Polski w trybie hybrydowym (transmisja online w czasie rzeczywistym). Uczestnictwo jest bezpłatne, certyfikat zaliczenia roku słuchacze uzyskiwać będą na podstawie zaliczenia 80% zajęć. Tematyka każdego roku akademickiego, a następnie tematy wykładów zatwierdzane są przez Radę Programową złożoną z akademików i specjalistów w dziedzinach związanych z aktywnością społeczną. Zainteresowani będą mogli uczestniczyć w wykładach osobiście lub lub zdalnie “on line”.

Temat przewodni roku akademickiego 2022/2023 to: „Społeczeństwo Obywatelskie”. Komponuje się on z misją UTW 2050, którą jest aktywizowanie świadomości seniorów w zakresie podstawowych wyzwań społeczeństwa obywatelskiego w pierwszej połowie XXI wieku.

W gronie wykładowców UTW 2050 znajdują się m. in. były prezes Trybunału Konstytucyjnego - Sędzia Jerzy Stępień, Róża Thun reprezentująca nasz Kraj w Europarlamencie, Gen. dr. Mirosław Różański, a także znakomity specjalista w zakresie systemów emerytalnych: Prof. Paweł Wojciechowski.