KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   11:56:47 PM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Edukacja i stypendia

Nowe kredyty na studia medyczne w Polsce

13 lipca, 2022

Nowe kredyty na studia medyczne w Polsce

Ministerstwo Zdrowia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, który ma pomóc sfinansować odpłatne studia medyczne i zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce.

Bank Pekao S.A. zacznie udzielać preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. 

Kredyt na studia medyczne mogą otrzymać studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych studiujący w języku polskim. Kredyt uzyskają również osoby, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2022/2023. Kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr mogą otrzymać studenci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli studiujący chce skredytować opłaty, poniesione w poprzednim roku akademickim 2021/2022, może otrzymać 18 tys. zł na semestr. Kwota ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

Studenci mogą dostać kredyt po osobistym złożeniu wniosku w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. od 18 lipca. Wniosek musi być dostarczony do banku maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na 2022/2023 ) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022).

Bank będzie mógł w całości umorzyć kredyt, jeśli student przepracuje 10 lat (w czasie maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia i otrzyma tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową. Decyzję o umorzeniu kredytu podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia oraz bank kredytujący.