KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 21 września, 2021   I   06:37:49 AM EST   I   Darii, Mateusza, Wawrzyńca
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Edukacja i stypendia

Co to jest 25. Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych?

Kamil Brzozowski - Nowy Jork
07 stycznia, 2021

Co to jest 25. Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych?

Poprawka ta reguluje przejęcie urzędu prezydenta, w szczególnych okolicznościach, i jest opisana w Sekcji 4. Weszła ona w życie 23 lutego 1967 roku. Zaproponowana przez Kongres i ratyfikowana przez stany w następstwie zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy'ego, 25 poprawka określa procedury zastępowania prezydenta lub wiceprezydenta w przypadku śmierci, usunięcia, rezygnacji lub ubezwłasnowolnienia.

 • Sekcja 1. W razie usunięcia prezydenta z urzędu albo jego śmierci lub ustąpienia - prezydentem zostaje wiceprezydent.
 • Sekcja 2. W przypadku, gdy urząd wiceprezydenta pozostaje nieobsadzony, prezydent mianuje wiceprezydenta, który obejmuje stanowisko po uchwale zatwierdzającej, podjętej większością głosów obu izb Kongresu.
 • Sekcja 3. Jeżeli prezydent złoży przewodniczącemu Senatu i przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, władzę tę i zadania sprawować będzie wiceprezydent jako pełniący obowiązki prezydenta, dopóki prezydent nie złoży powyższym adresatom pisemnego oświadczenia, że pierwotna przyczyna nie istnieje.
 • Sekcja 4. Wiceprezydent i większość kierowników resortów lub innych ciał określonego przez Kongres w drodze ustawy złoży przewodniczącemu Senatu i przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, wiceprezydent niezwłocznie przejmuje władzę i zadania tego urzędu jako pełniący obowiązki prezydenta.
  Jeżeli następnie prezydent złoży przewodniczącemu Senatu i przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że jego niemożność już nie istnieje, wówczas przejmuje znów władzę i zadania swojego urzędu, chyba że wiceprezydent i większość wcześnjiej wspomianych kierowników resortów, złoży do czterech dni przewodniczącym Senatu i Izby Reprezentantów swoje pisemne oświadczenia, że prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu. W takim wypadku rozstrzyga Kongres; jeżeli nie jest to okres sesji, zbiera się w tym celu w ciągu czterdziestu ośmiu godzin.
  Jeżeli Kongres w ciągu dwudziestu jeden dni od otrzymania powyższego pisemnego oświadczenia, a gdy nie jest to okres sesji – w ciągu dwudziestu jeden dni od zebrania się, stwierdzi uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów każdej izby, że prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, wówczas wiceprezydent będzie je sprawował nadal; w przeciwnym razie prezydent znowu przejmuje władzę i zadania swojego urzędu.