KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 26 września, 2020   I   11:56:56 PM EST   I   Cypriana, Justyny, Łucji
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Edukacja i stypendia

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci

Jolanta Różowska     08 września, 2020

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci

Z początkiem października rozpocznie swoją działalność Polonijny Uniwersytet dla Dzieci, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań naukowych dzieci i jednocześnie motywacja do nauki języka polskiego. Chcemy pomóc polskim rodzinom w zachowaniu języka polskiego i umożliwić kontakt dzieciom mieszkającym zagranicą z autorytetami naukowymi z najlepszych polskich uczelni wyższych. Chcemy rozwijać znajomość języka polskiego, poprzez poszerzanie słownictwa oraz rozwijanie umiejętności zadawania pytań i wyrażania opinii w języku polskim przy jednoczesnym dbaniu o rozwój potencjału intelektualnego każdego dziecka i poszerzaniu jego wiedzy naukowej.

Zajęcia Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci będą miały formę zdalną i są przeznaczone są dla dzieci mieszkających poza granicami Polski. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci jest projektem edukacyjnym polskiej Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, którą zarządza Jolanta Różowska, będąca również jednym z trzech prezydentów Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET z siedzibą w Wiedniu. Przez kilkanaście lat działania Fundacji udało się nam uzyskać renomę profesjonalnej i dynamicznie się rozwijającej organizacji pozarządowej, a także zaufanego partnera zarówno uczelni wyższych oraz instytucji rządowych, jak i innych tego typu projektów z kraju i z zagranicy. 

Wszystkie informacje praktyczne znajdują się na naszej stronie www.poluni.org 

1. Czym jest Polonijny Uniwersytet dla Dzieci?

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci to projekt edukacyjny, oferujący dzieciom 6-13 lat, (władających językiem polskim w stopniu dobrym do bardzo dobrego) z polskich rodzin mieszkających poza granicami Polski - atrakcyjny program kształcenia, popularyzujący naukę oraz poszerzający wiedzę, w sposób niekonwencjonalny - tak by lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

2. O czym będą wykłady?

Na Polonijnym Uniwersytecie dla Dzieci każdy wykład jest odpowiedzią na jedno z ważnych pytań zadane przez dzieci. Będą to wykłady z różnych dziedzin nauki, obejmujące zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, astronomii, geografii, medycyny), matematycznych (matematyki, informatyki), humanistycznych (filozofii, lingwistyki), społecznych (historii, ekonomii, psychologii, politologii), inżynieryjnych (robotyka, elektronika, architektura, telekomunikacja) i innych. Wykłady są prezentowane w sposób atrakcyjny, dostosowany do dociekliwej i otwartej postawy dzieci. Przed każdym wykładem szczegóły dotyczące treści, osoby wykładowcy oraz inne informacje organizacyjne są przesyłane w mailu do rodziców studentów a także publikowane na naszej stronie.

3. Czy studenci będą podzieleni na grupy wiekowe?

Nie będzie podziału na grupy wiekowe, gdyż na każdym wykładzie będą dostępne treści odpowiednie dla każdej grupy wiekowej z przedziału 6 – 13 lat i reprezentujące trzy poziomy przekazu: CO, JAK i DLACZEGO? Dla najmłodszych, zawsze najbardziej oczekiwaną częścią będzie warstwa jest CO? np. wybuch wulkanu na wykładzie z geologii, chodzący robot, nietypowy strój wykładowcy, czy krótki film animowany. Dla starszych dostępna będzie warstwa JAK – czyli przepis na własny eksperyment, czy możliwość zaprogramowania robota. Natomiast najstarsi studenci skorzystają z warstwy DLACZEGO? – dotyczącej wytłumaczenia zjawisk, procesów i bardziej skomplikowanych pojęć.

4. Jak często będą odbywać się wykłady?

W okresie od października do czerwca zaplanowanych jest szesnaście wykładów, które będą publikowane dwa razy w miesiącu. Każdy film będzie dostępny do obejrzenia dla zalogowanych studentów przez 72 godziny, rozpoczynając od soboty godz. 11.00 (GMT+2). W sumie w całym roku akademickim takich wykładów będzie 16. Wykład będzie trwał 35-40 min. Możliwa będzie dyskusja z prowadzącym w formie pisemnych pytań i odpowiedzi.

5. Ile kosztują zajęcia?

Udział w zajęciach Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci jest odpłatny. Odpłatność za semestr, za dziecko wynosi: 50.00 USD/ lub 42.00 EUR/ lub 38.00 GBP/ lub 185.00 PLN. Powyższa kwota pokrywa tylko część kosztów organizacji zajęć, pozostałe koszty pokrywa Fundacja MUdD

6. Co trzeba mieć ze sobą podczas wykładu?

Na pewno nie będą potrzebne zeszyty i długopisy. Aby móc wziąć udział w wykładzie trzeba być zarejestrowanym studentem Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci, mieć dostęp do Internetu oraz dysponować otrzymanym linkiem do wykładu.

7. Czy studenci otrzymają jakieś certyfikaty uczestnictwa?

Tak, na zakończenie roku studenci otrzymują Dyplomy Ukończenia Roku. Najważniejszą jednak nagrodą będzie radość ze wspólnie przeżytej przygody z nauką.

8. Skąd będzie wiadomo, że dziecko zostało przyjęte na listę studentów?

Po wysłaniu do nas formularza zgłoszenia studenta, na adres email podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany mail potwierdzający wpis na listę studentów wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.

9. Kto przygotowuje program studiów?

Tematy wykładów oraz sami wykładowcy są starannie wybrani przez członków Rady Naukowej Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci, czyli grono pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

10. Czy to jest „prawdziwy” uniwersytet?

Tak - ponieważ jego celem jest kształcenie. Nie – ponieważ nie będzie egzaminów i kolokwiów. Tak – gdyż studenci muszą się zapisać na listę studentów. Nie - gdyż studenci są dużo młodsi niż na prawdziwych uniwersytetach. Na pewno będzie to fascynująca i wciągająca przygoda, ponieważ na Polonijnym Uniwersytecie dla Dzieci najważniejsze są: zapał w dążeniu do zrozumienia świata, zamiłowanie do zadawania pytań i wspólna dobra zabawa.

Więcej informacji: WWW.POLUNI.ORG

Prezes Zarządu FUNDACJA MAŁOPOLSKI UNIWERSYTET dla DZIECI
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET
ul. św. Stanisława 32 32- 540 Trzebinia
pol.childrenuni@gmail. com
www.poluni.org

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ