KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 19 września, 2021   I   03:57:56 PM EST   I   Januarego, Konstancji, Leopolda
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Edukacja i stypendia

Program stypendialny im. gen. Wł. Andersa 2020 na studia w Polsce

14 lutego, 2020

Program stypendialny im. gen. Wł. Andersa 2020 na studia w Polsce

Program daje możliwość młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego.

Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

Program oferuje możliwość odbycia studiów wraz z comiesięcznym stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne).

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców

Program Stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa. Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: polonia@nawa.gov.pl

Beata Domagała
telefon: 22-390-35-23

Anna Kołudzka-Stobbe
telefon: 22-390-35-25

Zofia Ślęzakowska
telefon: 22-390-35-52