KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 24 września, 2021   I   09:09:19 AM EST   I   Dory, Gerarda, Maryny
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Edukacja i stypendia

Zapisy do szkół dzieci przybyłych do Nowego Jorku

30 stycznia, 2020

Zapisy do szkół dzieci przybyłych do Nowego Jorku

Jeśli w ostatnim czasie przybyli Państwo do Nowego Jorku, pracownicy ośrodków pierwszego kontaktu dla nowo przybyłych rodzin są do Państwa dyspozycji w sprawach związanych z procesem zapisów do nowojorskich szkół publicznych.

Ośrodki pierwszego kontaktu dla nowo przybyłych rodzin (Family Welcome Centers) pod następującymi adresami:

Bronx

Obsługiwane rejony: 7, 9, 10
1 Fordham Plaza, 7. piętro
Bronx, NY 10458
Tel.: (718) 329-8050

Obsługiwane rejony: 8, 11, 12
1230 Zerega Avenue, pokój 24
Bronx, NY 10462
Tel.: (718) 828-7546

Brooklyn

Obsługiwane rejony: 17, 18, 22
1780 Ocean Avenue, 3. piętro
Brooklyn, NY 11230
Tel.: (718) 758-7672

Obsługiwane rejony: 20, 21
415 89th Street, 5. piętro
Brooklyn, NY 11209
Tel.: (718) 759-4942

Obsługiwane rejony: 19, 23, 32
1665 St. Mark’s Avenue, pokój 116
Brooklyn, NY 11233
Tel.: (718) 240-3598

Obsługiwane rejony: 13, 14, 15, 16
29 Fort Greene Place, pokój BS12
Brooklyn, NY 11217
Tel.: (718) 804-6599

Manhattan

Obsługiwany rejon: 1
P.S 20 Anna Silver School
166 Essex St. New York, NY 10002
Tel.: (212) 254-9577

Obsługiwane rejony: 1, 2, 4
333 Seventh Avenue, 12. piętro, pokój 1211
New York, NY 10001
Tel.: (212) 330-9442

Obsługiwane rejony: 3, 5, 6
388 West 125th Street, 7. piętro, pokój 713
New York, NY 10027
Tel.: (212) 342-8304

Queens

Obsługiwane rejony: 24, 30
28-11 Queens Plaza North, 3. piętro
Long Island City, NY 11101
Tel.: (718) 391-6270

Obsługiwane rejony: 25, 26
30-48 Linden Place, 2. piętro
Flushing, NY 11354
Tel.: (718) 281-3422

Obsługiwane rejony: 27, 28, 29
90-27 Sutphin Boulevard, 1. piętro
Jamaica, NY 11435
Tel.: (718) 557-2786

Staten Island

Obsługiwany rejon: 31
715 Ocean Terrace, budynek A
Staten Island, NY 10301
Tel.: (718) 420-5617

Zapisy do placówek edukacji przedszkolnej (3-K i Pre-K)

W ramach programów „3-K” oraz „Pre-K for All” trzy- i czterolatki otrzymują wysokiej jakości darmową, całodzienną edukację w mieście Nowy Jork. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę www.schools.nyc.gov/prek, wysłać SMS o treści „prek” pod numer 877877 lub zadzwonić pod numer 311.

Zapisy do szkoły podstawowej i gimnazjum

Wszyscy uczniowie w wieku odpowiadającym klasom od K do 8 mogą z łatwością zostać zapisani do szkoły.

1. Jak znaleźć szkołę dla swojego rejonu

 • Szkoła rejonowa to najbliższa szkoła dla wszystkich uczniów mieszkających na wyznaczonym obszarze. Ustala się ją na podstawie Państwa adresu zamieszkania.
 • Aby wyszukać szkołę rejonową, należy wprowadzić swój adres zamieszkania w wyszukiwarce szkół (schools.nyc.gov/schoolsearch) lub zadzwonić pod numer 311. Wszystkie materiały rejestracyjne są dostępne w języku angielskim i hiszpańskim, a pod numerem 311 można uzyskać telefoniczną pomoc tłumacza w ponad 200 językach.
 • Jeśli dla podanego adresu nie można znaleźć żadnej szkoły rejonowej, mogą Państwo zgłosić się do ośrodka pierwszego kontaktu dla nowo przybyłych rodzin (adresy dostępne na stronie 7) wraz z wymaganą dokumentacją (lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej). Doradca zarejestruje Państwa dziecko w najbliższej szkole, która ma wolne miejsca.

2. Rejestracja w szkole rejonowej lub wyznaczonej

 • Należy udać się do szkoły rejonowej lub szkoły, która została wyznaczona dla Państwa dziecka przez Urząd Rejestracji.
 • Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą wymaganej dokumentacji, jeśli jest ona dostępna (lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej).

Zapisy do szkół średnich

Wszyscy nowi uczniowie w wieku odpowiadającym klasom 9–12 muszą zarejestrować się w ośrodku pierwszego kontaktu dla nowo przybyłych rodzin (adresy dostępne na stronach 7–8). Doradca ds. rejestracji pomoże Państwu znaleźć szkołę dla Państwa dziecka. Szkoły średnie w Nowym Jorku nie podlegają rejonizacji, a zatem rejestracja przebiega inaczej niż w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczniowie w wieku 17–21 lat, którzy niedawno przybyli do Stanów Zjednoczonych, mają prawo do tradycyjnej edukacji oraz alternatywnych szkół i programów, takich jak program „Ścieżki do ukończenia szkoły” (Pathways to Graduation) (więcej informacji jest dostępnych na stronie 10) za pośrednictwem Okręgu 79 DOE. Rodziny mogą zgłaszać się do ośrodków informacyjnych dla alternatywnych form edukacji średniej, aby dowiedzieć się więcej na temat innych możliwości związanych z edukacją na poziomie średnim (adresy są dostępne na stronie 10). Więcej informacji na ten temat można uzyskać w szkołach. https://sites.google.com/d-79.com/nyc-doe-district-79/home

Wymagane dokumenty i co należy ze sobą zabrać

W celu zarejestrowania swojego dziecka w nowojorskiej szkole publicznej należy przedstawić wymienione poniżej dokumenty oraz dowód adresu zamieszkania. Jeśli nie posiadają Państwo wszystkich wymaganych dokumentów, mimo wszystko przysługuje Państwu prawo do zarejestrowania swojego dziecka w szkole. Po zapisaniu ucznia szkoła może pomóc w wyszukaniu odpowiednich rejestrów i dokumentacji oraz skierować dziecko na szczepienia.

Państwa dziecko powinno być obecne podczas zapisywania do szkoły publicznej.

Dokumenty:

 • dokument potwierdzający wiek dziecka;
 • dokumentacja szczepień, jeśli jest dostępna (więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie 24);
 • ostatnie świadectwo szkolne/odpis świadectwa (jeśli są dostępne);
 • Indywidualny Program Nauczania (Individualized Education Program, IEP) i/lub Plan adaptacji 504 (jeśli mają zastosowanie i są dostępne);
 • wymagany dowód potwierdzający zamieszkanie w mieście Nowy Jork, czyli dowolne dwa dokumenty z poniższej listy. Pełna lista dokumentów jest dostępna na stronie https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/new-students:
  • rachunek za media (gaz lub prąd) dla miejsca zamieszkania wystawiony przez National Grid (dawniej Keyspan), Con Edison lub Long Island Power Authority (dla Rockaways) z datą przypadającą na okres ostatnich 60 dni
  • rachunek za wodę dla miejsca zamieszkania z datą przypadającą na okres ostatnich 90 dni
  • oryginał umowy najmu, aktu lub zaświadczenia hipotecznego dla danego miejsca zamieszkania
  • aktualny rachunek podatku od nieruchomości dla miejsca zamieszkania
  • oficjalny dokument płacowy od pracodawcy (np. pokwitowanie odbioru wynagrodzenia) z datą przypadającą na okres ostatnich 60 dni
  • dokument lub pismo od instytucji federalnej, stanowej lub lokalnej wskazujące imię i nazwisko mieszkańca oraz adres (przykłady: IDNYC, dokument wydawany przez Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS), Miejski Urząd ds. Mieszkalnictwa, Urząd ds. Usług dla Dzieci (Administration for Children’s Services, ACS); z datą przypadającą na okres ostatnich 60 dni).

Uwaga: jeżeli podnajmują Państwo mieszkanie lub nie są Państwo głównym najemcą bądź właścicielem domu, powinni Państwo przedłożyć oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania (dostępne pod adresem https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/new-students).