KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 19 września, 2021   I   03:23:22 PM EST   I   Januarego, Konstancji, Leopolda
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Edukacja i stypendia

Wszystkie dzieci mają prawo chodzić do szkoły w USA, niezależnie od statusu imigracyjnego

29 stycznia, 2020

Wszystkie dzieci mają prawo chodzić do szkoły w USA, niezależnie od statusu imigracyjnego

Uczniowie, którzy nie uzyskali dyplomu ukończenia szkoły średniej, mają prawo uczęszczać do szkoły do 21. roku życia. Uczniowie mają obowiązek uczęszczać do szkoły od 6. roku życia do końca roku szkolnego, w którym ukończą 17 lat.

Rok szkolny w nowojorskich szkołach publicznych przeważnie rozpoczyna się na początku września i kończy pod koniec czerwca. Mogą Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego. Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) stara się zapewnić wszystkim dzieciom bezpieczne, sprzyjające rozwojowi środowisko nauki, stosując następujące zasady:

  • Pracownicy DOE nie zadają pytań i nie prowadzą dokumentacji na temat statusu imigracyjnego danych uczniów lub członków ich rodzin. Jeśli jednak udostępnią nam Państwo poufne informacje, w tym te związane ze statusem imigracyjnym Państwa lub Państwa rodziny, będą one podlegać ochronie zgodnie z zasadami zachowania poufności władz miasta oraz rozporządzeniami Kanclerza.
  • Pracownicy DOE nie przyznają nieograniczonego dostępu organom porządku publicznego powyżej stopnia lokalnego, w tym Służbom Imigracyjnym i Celnym (Immigration and Customs Enforcement, ICE). DOE nie zezwala agentom federalnym, w tym ICE, na wejście na teren szkół, chyba że bezwzględnie wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W przypadku gdy do szkoły przyjdą funkcjonariusze organu porządku publicznego powyżej stopnia lokalnego, placówka powinna przestrzegać szczegółowego protokołu, który nakazuje zawiadomienie rodziców lub opiekunów i konsultację z prawnikami DOE.
  • DOE ściśle przestrzega przepisów federalnych, stanowych i lokalnych, które zapewniają ochronę danych umożliwiających identyfikację.
  • Pracownicy szkoły zadbają o to, by wszyscy uczniowie przebywali w bezpiecznym i wspierającym środowisku szkolnym. Celem DOE jest utrzymanie bezpiecznych i zorientowanych na integrację szkół wolnych od nękania, prześladowań i dyskryminacji ze względu na faktyczną lub postrzeganą rasę, kolor skóry, religię, wiek, przekonania, pochodzenie etniczne, narodowość, status cudzoziemca lub status imigracyjny, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, tożsamość i ekspresję płciową lub masę ciała. Wszelkie incydenty lub obawy należy natychmiast zgłaszać pracownikom szkoły, którzy zbadają te przypadki i podejmą odpowiednie działania.

Dodatkowe materiały mogą Państwo uzyskać na stronie DOE pod adresem
https://www.schools.nyc.gov/school-life/support/supporting-immigrant-families

Aby wyszukać szkoły w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania oraz właściwy rejon szkolny, należy odwiedzić stronę
https://www.schools.nyc.gov/find-a-school