KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 4 sierpnia, 2020   I   10:54:21 AM EST   I   Dominiki, Dominika, Protazego
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Edukacja i stypendia

Pierwsza Dama RP czytała w Nowym Jorku z polonijnymi uczniami i nauczycielami

24 września, 2019

Pierwsza Dama RP czytała w Nowym Jorku z polonijnymi uczniami i nauczycielami

Narodowe Czytanie z polonijną młodzieżą w konsulacie w Nowym Jorku

W poniedziałek w Nowym Jorku Pierwsza Dama dołączyła do polonijnych uczniów i nauczycieli czytających wspólnie nowelę „Sachem” Henryka Sienkiewicza, lekturę należącą do tegorocznej edycji Narodowego Czytania.

W siedzibie Konsulatu Generalnego RP odbyła się czytelnicza akcja, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele niektórych ze zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce placówek.

Małżonka Prezydenta podziękowała za udział w akcji i przypomniała, że 8. edycja Narodowego Czytania okazała się rekordową pod względem liczby uczestników. Polskie nowele czytano w prawie 200 miejscach w 31 krajach na całym świecie, w tym w 10 w USA. – W moim głębokim przekonaniu jest to bardzo potrzebna i ważna akcja ­– mówiła Pierwsza Dama. – Jej wolor nie polega jednak wyłącznie na promowaniu i poznawaniu dzieł polskiej literatury. Narodowe Czytanie to przede wszystkim czytelnicy i niezwykle wspólnotowy charakter akcji – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda. Dodała, że wybrana na dzisiejsze wydarzenie nowela ma wyjątkowe znaczenie. Nie nawiązuje wprost do polskości, jednak ostrzega przed utratą tożsamości narodowej, gdyż napisana została w czasie, gdy nasz kraj znajdował się pod zaborami. Symbolicznie łączy też Polskę i Stany Zjednoczone poprzez postać Henryka Sienkiewicza. Pisarz przez niemal cztery lata podróżował po USA, a „Sachem”  napisał po powrocie do kraju.

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce jest największą organizacją zajmującą się oświatą w nowojorskim okręgu konsularnym. Obecnie należy do niej kilkadziesiąt szkół, w których kształci się ponad dziesięć tysięcy uczniów oraz pracuje niemal tysiąc pedagogów. Organizacja już po raz drugi zaangażowała się w zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt „Rodzina Polonijna”. Podczas spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku ogłoszono rozpoczęcie inicjatywy charytatywnej należącej do polonijnego projektu. „Wagon Dobroczynności” ma za zadanie wspierać dzieci chore, przebywające w szpitalach i domach dziecka czy pochodzące z ubogich rodzin. Akcja polega nie tylko na zbiórce i przekazywaniu darów potrzebującym, ale także na spotkaniach on-line uczniów szkół uczestniczących w projekcie oraz na pobycie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Uczestnikom projektu Małżonka Prezydenta wręczyła dyplomy udziału w akcji.

„Rodzina Polonijna” dotyczy współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych działających w obszarze edukacji. Realizacja projektu poprzez budowanie wspólnoty szkolnej wokół tematów związanych z polskością, patriotyzmem oraz historią i kulturą Polski ma umacniać wiedzę oraz relacje międzyludzkie młodychuczestników projektu. Akcja ma też za zadanie promować postawy patriotyczne, kształtować tożsamość obywatelską, budować współpracę szkół skupionych wokół historii polskiej emigracji jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień.  Pierwsza Dama z radością włącza się w akcję, zapraszając młodzież do Pałacu Prezydenckiego.

Agata Kornhauser-Duda w trakcie poniedziałkowego spotkania podziękowała polonijnym pedagogom za nieoceniony wkład w krzewienie oświaty, koncentrowanie się na kultywowaniu polskości i wychowywanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu obu kultur, w których żyją: polskiej i amerykańskiej. Uczniowie usłyszeli od Małżonki Prezydenta zapewnienie, że trud, który podejmują teraz - poświęcając swój wolny czas na naukę w szkole sobotniej - zaprocentuje w przyszłości.

CPSD współpracuje także z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową, z której Prezesem, Bogdanem Chmielewskim, rozmawiała w poniedziałek Małżonka Prezydenta. Oprócz działalności biznesowej Unia wspiera co roku setki inicjatyw polonijnych - imprez kulturalnych, programów stypendialnych i akcji charytatywnych. Pomoc otrzymują także organizacje działające na rzecz dzieci w kraju, jak hospicja czy polskie domy dziecka.

 Następnie, w towarzystwie zastępcy Konsula Generalnego w Nowym Jorku, Mateusza Gmury, Pierwsza Dama odwiedziła Muzeum Historii Naturalnej, będące jednym z najbardziej znanych muzeów tego typu na świecie. (KS)

 

Prezydent.pl

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ